Nyhetsbrev fra Credit News
Bisnode - 10 lærdommer fra europeiske ledere om digitalisering og
bruk av data
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. feb. 2021 Pr. feb. 2020 Endring pr. feb.
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 5 14 -9
B Bergverksdrift og utvinning 8 0 2 -2
C Industri 186 23 38 -15
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 0 1 -1
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 14 1 1 0
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,284 188 264 -76
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,066 104 212 -108
H Transport og lagring 325 39 67 -28
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 566 56 103 -47
J Informasjon og kommunikasjon 227 21 36 -15
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
74 3 11 -8
L Omsetning og drift av fast eiendom
238 37 37 0
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
533 47 81 -34
N Forretningsmessig tjenesteyting
369 40 58 -18
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 73 7 13 -6
Q Helse- og sosialtjenester
62 6 10 -4
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
73 12 16 -4
S Annen tjenesteyting
170 21 30 -9
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 118 7 25 -18
           
  Totalt 5,469 617 1,019 -402
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. feb. 2021 Pr. feb. 2020 Endring pr. feb.
           
00 Uoppgitt næring 118 7 25 -18
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 28 2 7 -5
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 10 1 2 -1
03 Fiske, fangst og akvakultur 40 2 5 -3
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 2 0 1 -1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 6 0 1 -1
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 46 7 10 -3
11 Produksjon av drikkevarer 8 1 3 -2
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 2 0 0 0
14 Produksjon av klær 9 2 0 2
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 16 3 4 -1
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 6 0 1 -1
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 2 0 1 -1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 0 0 0
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 1 0 0 0
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 2 0 0 0
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 0 1 -1
24 Produksjon av metaller 0 0 0 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 17 4 6 -2
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 0 1 -1
27 Produksjon av elektrisk utstyr 9 0 2 -2
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 7 0 2 -2
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 3 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 9 1 2 -1
31 Produksjon av møbler 10 1 2 -1
32 Annen industriproduksjon 12 0 1 -1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 16 4 2 2
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 0 1 -1
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 2 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1 0 0 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 11 0 1 -1
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 611 84 117 -33
42 Anleggsvirksomhet 13 4 2 2
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 660 100 145 -45
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 210 19 40 -21
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 308 30 52 -22
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 548 55 120 -65
49 Landtransport og rørtransport 210 30 48 -18
50 Sjøfart 13 1 3 -2
51 Lufttransport 1 0 0 0
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 32 1 3 -2
53 Post og distribusjonsvirksomhet 69 7 13 -6
55 Overnattingsvirksomhet 37 7 10 -3
56 Serveringsvirksomhet 529 49 93 -44
58 Forlagsvirksomhet 15 1 2 -1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 28 4 7 -3
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 0 1 -1
61 Telekommunikasjon 8 2 0 2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 144 13 20 -7
63 Informasjonstjenester 29 1 6 -5
64 Finansieringsvirksomhet 40 2 6 -4
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 34 1 5 -4
68 Omsetning og drift av fast eiendom 238 37 37 0
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 26 3 4 -1
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 201 8 35 -27
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 125 14 22 -8
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 2 2 0
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 61 8 7 1
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 110 12 11 1
75 Veterinærtjenester 0 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 61 5 8 -3
78 Arbeidskrafttjenester 74 11 13 -2
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 51 6 4 2
80 Vakttjeneste og etterforsking 13 1 2 -1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 114 13 23 -10
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 56 4 8 -4
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 73 7 13 -6
86 Helsetjenester 48 4 6 -2
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 0 0 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 12 2 4 -2
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 44 6 12 -6
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 1 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 28 6 4 2
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 2 1 1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 22 1 2 -1
96 Annen personlig tjenesteyting 142 18 27 -9
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 

Bisnode - Ny trendrapport: Slik møter du framtidig risiko - sikre din compliance

Les mer

Nye arveregler får betydning for forskudd på arv og bruk av testament

Les mer

Konkurser uke 13, inkl. Bygg Partner Norge AS og Kaktus Mat og Vinhus AS

Les mer

Skatten som ikke skulle vært betalt

Les mer

Gulating Lagmannsrett - Dom ifm krav om erstatning for mangler etter kjøp av boligeiendom

Les mer

Nye nyttige funksjoner på Statens vegvesens nettsider

Les mer
Kredinor - Er du ansvarlig for økonomi
og regnskap?
Da kan vi gi deg en enklere
og mer forutsigbar hverdag.

Oppdatert statistikk fra Finfo - Nye: leasing-investeringer – Factoring m.m.

Les mer

Bisnode PULS - Du kan abonnere på disse tallene kostnadsfritt

Les mer

Redningsplan i boks: Nå kan Norwegian endelig juble

Les mer

Utbetaling av feriepenger i januar

Les mer

Anne-Brith Davidsens selskaper slått konkurs

Les mer

Eiendomsfirma gikk konkurs

Les mer

Slik kvitter du deg med dyr gjeld og får kontroll på egen økonomi

Les mer

Dette fikk topplederne i lønn i Norges 100 største selskaper

Les mer

Gulating lagmannsrett – Kjennelse ifm tvangssalg av fast eiendom

Les mer

Betalings-påminnelse via SMS er mest effektivt

Les mer

Cateringfirma gikk konkurs

Les mer

Skatteetaten har halvert antall konkurs-begjæringer

Les mer

Nærmer seg oppgjør for milliarder i oppsamlet skattegjeld

Les mer

Det haster med å revidere gjeldsordnings-loven

Les mer

Gjør bedriften klar for 2021

Les mer

Tiltalt etter konkurs

Les mer

Korona og forholdsmessig fradrag for merverdiavgift

Les mer

Utsettelse av fristene i årsoppgjøret

Les mer
Foto: Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance AS
Foto: Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør i Modhi Finance AS

Modhi sikter høyt i Norden

Les mer

Credit News fortsetter den positive utviklingen

Les mer

Konkurser uke 12, inkl. Ballangen Graveservice AS, Elite Elektro As og Oslo Glass AS

Les mer
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi

Dun & Bradstreet C19 Index: Overvåk risikoen hos dine kunder og leverandører

Les mer

Konkurser uke 11, inkl. Glade Hjul Budservice AS, Øygarden Hage & Anlegg AS og Flis & Bygg AS

Les mer

NorSIS oppsummerer 2020

Les mer

Norges Høyesterett – Dom ifm manglende innbetaling av arbeidsgiver-avgift

Les mer

Dette må du vite om skattemeldingen 2020

Les mer

Nesten halvparten vet ikke om dette skattekravet

Les mer

Deep learning for credit scoring: Do or don’t?

Les mer

Kreditt-vurderinger – Når kan det gjøres og hva sier Datatilsynet?

Les mer

Frykter gjeldssmell uten sidestykke

Les mer

Revisor-firmaene PwC og BDO får milliongebyr

Les mer

Konkurstall pr. bransje pr. mars 2021

- Sjekk din bransje nå !
Les mer

Forbruksgjelda tynger mest for dem med små ressurser

Les mer

Inkassoselskaper stiller seg bak Virkes ønske om inkassoregister

Les mer

Ropo Capital kjøper BAHS Kapital - Mål om å være den ledende leverandøren av fakturering og innfordrings-tjenester i Norge og Norden

Les mer

Over 100 000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene

Les mer

Konkurser uke 10, inkl. Snekker og Transport AS, Egge Frukt og Bær AS og KN Sporthorses AS

Les mer

Finland: bankruptcies

Les mer

Stor økning i antall tinglysinger

Les mer

Ny skattemelding sendes ut på ulike dager

Les mer

Justisdept. vil overføre klagesaker etter inkassoloven til Klagenemnden for revisor- og regnskapsfører-saker

Les mer
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto

Driver din bedrift med kreditt og inkasso og gjør dere det riktig?

Les mer
   
 
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA