Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Varsler masseoppsigelser

Ikea kunngjør at det gjøres store endringer ved deres varehus.

Hundrevis av ansatte blir berørt. Kilde: borsen.dagbladet.no

Les mer

04.01.24
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA