Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Transportfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet med transport.

Det var Kverme Transport AS som nylig ble tvangsoppløst i Sandnes tinghus. Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at vilkårene for å tvangsoppløse Kverme Transport AS er oppfylt. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

21.11.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA