Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Staten er gjeldsinnkrever og kan hjelpe de som skylder penger

Namsfogden i Oslo er bekymret for økningen i antall inkassosaker.

Han nevner ikke at staten er blant de største innkreverne og kan bestemme hvilke saker som skal videre til rettsapparatet. Kilde: dn.no

Les mer

02.10.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA