Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Båtbutikk gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Rogaland Maritime Senter AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 12.737.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 330.000 kroner. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

09.11.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA