Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 03.12.2023

Nedbemanner rundt 50 årsverk

Entreprenørkonsernet GK Gruppen, som blant annet driver med elektro-, ventilasjons- og rørarbeid, må si opp ansatte. Kilde: e24.no

Les mer

15.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA