Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2023

Her er avgifts­økningene for hver enkelt bilmodell

Bilavgiftene i det nye statsbudsjettet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fredag frem et forslag til statsbudsjett der engangsavgiftene på nye biler justeres i tråd med prisstigningen. Men noen stiger mer. Kilde: motor.no

Les mer

13.10.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA