Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Firma gikk konkurs med en gjeld på 13,3 millioner kroner

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Byte Motion AS som onsdag var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 13.381.339 kroner og at selskapets aktiva har en verdi på 81.000 kroner. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

13.12.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA