Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024
Foto: Marie Louise Sunde, Daglig leder i Equality Check og Ken Andersen Head of Sales & Marketing i Sergel

Sergel: Mangfold og likestilt arbeid

Marie Louise Sunde, Daglig leder i Equality Check, på Sergels frokostseminar

Marie Louise Sunde ble intervjuet om mangfold og likestilt arbeid , som er viktige temaer for Sergel, av Sergels Ken Andersen. Gjør likestilling, mangfold og inkludering til ditt konkurransefortrinn.

Kunder, leverandører, ansatte og investorer blir stadig mer opptatt av hvordan selskaper behandler folka sine. Gjennom arbeidet med #HunSpanderer, næringslivet og forskningen gjorde Sunde og kollegaen Isabelle Ringnes to viktige observasjoner: • En datadrevet tilnærming er nødvendig for å finne, forstå og forbedre problemet - det som måles kan lettere endres. Store kultur- og systemendringer krever god data og domenekunnskap. • En positiv og løsningsorientert tilnærming er viktig for å få med seg ansatte og bedrifter.

Hva er arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP)? Mangfold, inkludering og likestilling (MIL) i arbeidslivet har de siste årene blitt stadig mer aktuelle tema.

. Ikke bare fordi det nå stilles enda strengere krav til virksomheter om å arbeide systematisk for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen, men også på grunn av det faktum at tydelig positivt fokus på disse områdene vil gi virksomheter større konkurransekraft i tiden fremover. For mer informasjon, se: Equality Check

23.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA