Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 03.12.2023

Murerfirma gikk konkurs

Gjelden var større enn verdiene av eiendelene.

Det var Vest Mur AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

12.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA