Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2023

Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet GP Systems AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 335.516 kroner i skyldig skatt og moms med mer. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

17.10.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA