Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Økt bekymring for nordmenns privatøkonomi

Nordmenn bekymrer seg vesentlig mer for privatøkonomien nå enn bare for noe måneder siden. Kilde: finansavisen.no

Les mer

08.01.24
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA