Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2023

Datafirma gikk konkurs

Var i retten og begjærte oppbud.

Tirsdag var firmaet Delfi Data AS i Stavanger tinghus og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

13.10.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA