Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Oslo Børs-noterte Univid begjært konkurs

Tidligere styreleder har gått rettens vei med pengekrav mot Univid.

Nåværende styreleder mener det ikke er grunnlag for konkursbegjæringen. Kilde: e24.no

Les mer

22.11.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA