Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Nå avvikles siste del av 350-kronersgrensen

1. januar 2024 oppheves overgangsordningen som gir deklarasjonsunntak for varer med verdi under 350 kroner.

I 2020 ble 350-kronersgrensen for toll- og avgiftsfritak for varer kjøpt fra utlandet avviklet. Grensen ble fjernet for å skape større konkurranselikhet mellom utenlandske nettbutikker og norske butikker.

Samtidig med dette ble VOEC-ordningen innført. VOEC-ordningen innebærer at norske private forbrukere betaler merverdiavgift (mva) på kjøpstidspunktet når de handler fra en utenlandsk nettbutikk. Kilde: toll.no

Les mer

10.10.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA