Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Byggefirma gikk konkurs

Hadde en gjeld på 1,7 millioner kroner som de ikke klarte å betale.

Tirsdag var Trs Bygg & Eiendomservice AS i Stavanger tinghus og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

13.12.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA