Credit News Jobbmarked

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Økonomisjef

- ledig stilling i AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB)
Vi søker en ambisiøs kandidat med gode samarbeidsevner som ser muligheter og har evne og vilje til å stadig utvikle bedre rapporter, arbeidsrutiner og systemer.
Den ideelle kandidat har noen års erfaring og kompetanse innen økonomi, må kunne være operativ på regnskap og samtidig ha det forretningsmessige og økonomisk overblikket.
Stillingen krever minimum en bachelor i økonomi, IT- kompetanse er en fordel.
Les mer
15.01.18
 

Vi vokser og har behov for en fulltids økonomiansvarlig

- i ZONE Security AS
Kunder gir oss daglig tillit for våre gode sikkerhetsløsninger og personell, som medfører at vi rekrutterer flere medarbeidere i selskapet, og nå er tiden kommer for å styrke vår økonomifunksjon.
I vårt selskap vil vår nye økonomiansvarlige være sentral og foreløpig den eneste stillingen på økonomi.
Ved videre vekst vil stillingen kunne inneha personalansvar.
Les mer
15.01.18
 

Vil du være ansvarlig for god økonomi- og likviditetsstyring?

- Ledig stilling i Statnett SF Økonomi (CØ)
Statnetts IKT-divisjon gjennomfører betydelig investering i IT-systemene som er sentrale for å styre kraftsystemet på en sikker og effektiv måte. Som en del av dette vil utvikling og forvaltning av systemer for felles markeds- og balanseringstjenester for Statnett og Svenska kraftnät legges i et selskap, Fifty AS, med eierskap 50/50.
Statnett vil selskapet være tilknyttet IKT divisjonen. Selskapet, som ikke vil ha egne ansatte, vil være operativt fra 1.1.2018.
Økonomiansvarlig for Fifty AS vil være ansvarlig for god økonomi- og likviditetsstyring, samt økonomisk rapportering for selskapet og til eierselskaper. Stillingen er midlertidig med en antatt varighet som i første omgang vil strekke seg over to år.
Les mer
15.01.18
 

Stilling ledig i Folkefinans AS

Kundeservice-/saksbehandler til finansieringsselskap
Vi søker nå etter en kundeservicemedarbeider i en deltidsstilling til vårt kontor i Oslo.
Medarbeideren skal være med å bygge videre den norske delen av kundeservice i samarbeid med kontoret i Stockholm. I tillegg vil man bli innvolvert i adminstrative oppgaver på kontoret i Oslo.
Les mer
10.12.17
 

Stilling ledig i SG Finans

- vi søker ny Leder for Risikomodellering
Avdelingen for Risikomodellering har ansvaret for utvikling og vedlikehold av selskapets modeller som anvendes i kredittgiving, beregning og rapportering av regulatorisk kapitalkrav (A-IRB), samt finansiell måling og rapportering (IFRS 9.2).
Vi benytter risikomodeller som grunnlag for autoscore og oppnår en høy grad av automatisert kredittbeslutning. Videre stiller bruk av interne modeller for beregning av regulatorisk kapitalkrav samt til anvendelse av verdivurdering og nedskrivning i regnskapet, høye krav til kvalitet, dokumentasjon og løpende vedlikehold.
Leder for avdelingen vil jobbe i tett kontakt med forretning, kreditt, IT og ledelsen / styrets risikoutvalg, samt Société Générale gruppens modelleringsnettverk. Vi ønsker en leder som er faglig trygg, sikrer opprettholdelse av god kvalitet i avdelingens leveranser, og som kan formidle komplekse problemstillinger på en forståelig måte.
Les mer
10.12.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News