Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.07.2021

Cyberbook AS får gebyr

Datatilsynet krev 200 000 kroner i gebyr frå Cyberbook AS for ulovleg automatisk vidaresending av e-posten til ein tidlegare tilsett.

Bakgrunnen for saka er ei klage frå ein tidlegare arbeidstakar i Cyberbook. Personen opplevde at bedrifta hadde aktivert automatisk vidaresending av si personlege e-postkasse i verksemda. Kilde: datatilsynet.no

Les mer

12.02.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA