Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Nye forretnings-modeller i handelen

Innovasjon for en bærekraftig fremtid
Digitalisering. Bærekraft. Forbrukermakt. Myndighetskrav. Norsk handel er i endring og etablerte forretningsmodeller utfordres. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
25.09.17
 

Credit Risk Analytics

- what is this book about?
Risk managers who want to stay competitive in today’s marketplace need Credit Risk Analytics to streamline their modeling processes.
Despite the high demand for in-house models, this pioneering guidebook is the only complete, focused resource of expert guidance on building and validating accurate, state-of-the-art credit risk management models.
Les mer
25.09.17
 

Obligasjonsrett

- en innføring
Boken forklarer obligasjonsrettens begrepsbruk og metodelære på en instruktiv måte, og det er lagt vekt på å fremheve de sentrale hensyn som gjør seg gjeldende. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
25.09.17
 

Hvilke fradrag får nærings-drivende?

Bladet Skattebetaleren har laget en oversikt
.... over fradrag som selvstendig næringsdrivende-/ enkeltpersonforetak kan ha krav på i sitt regnskap. Kilde: adekvat.no
Les mer
25.09.17
 

Sparebankbladet

- for siste gang
I nesten 100 år har Sparebankbladet vært et viktig organ for sparebankene. Nå legges bladet ned og siste nummer er publisert. Les blant annet redaktør Ragnar Falcks oppsummerende lederartikkel.
Les mer
22.09.17
 

Pengepolitisk rapport

- Norges Bank
- med vurdering av finansiell stabilitet 3/17.
Les mer
22.09.17
 
Foto: Marit Øvre-Johnsen, DNB Markets

Økonomiske utsikter

Marit Øvre-Johnsen, DNB Markets, på Sergels frokostseminar 14.september
Med utgangspunkt i markedsrapporten av 22.august, fra DNB Markets, tok Marit Øvre-Johnsen oss gjennom disse temaene på en informativ måte.
Global økonomi med vind i seilene. Utviklingen i 2017 bedre enn forventet. Veksten er bredere basert. Vekst også i arbeidsmarkedet. Mindre drahjelp fra Kina vil dempe global vekst fremover. gradvis høyere renter.
Oljepengebruken i Norge må strammes inn.
1 Sammendrag, fra rapporten: Høytrykk, men ikke skyfritt - Det synkrone oppsvinget fortsetter, men i lavere fart fra neste år. Global konkurranse hindrer rentekalddusj - Når Riksbanken og ESB lirker foten av gasspedalen, vil også den norske styringsrenten stige - Boblesprekk i finansmarkeder og hard Kina-landing kan gi lavere renter, inflasjonshopp kan gi høyere renter
Norsk økonomi: - Veksten er på vei opp, men boligmarkedet kjølner - Norges Bank følger etter andre sentralbanker med renteheving, tross lav inflasjon - Fortsatt risiko for at et markert boligprisfall rammer norsk økonomi. Kilde: DNB Markets, rapport av 22.august, 2017.
Les mer
14.09.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News