Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Innføring i folkerett

- 5.utgave
Morten Ruud og Geir Ulfstein.
Boken er primært skrevet for rettsstudiet, men også praktiserende jurister og andre som har behov for innsikt i folkerettslige problemstillinger, vil ha nytte av boken. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
14.09.18
 

Glem det du ikke kan gjøre noe med

Selv om det er fristende å bry seg, må vi – hvis vi vil lykkes i salg, fokusere kun på det vi kan gjøre noe med!
Det vi ikke kan gjøre noe med, må vi ofte ignorere.
I livet, i business og i salg kan vi dele vår tilværelse inn i: det vi ikke bryr oss om, det vi bryr oss om, og det vi kan gjøre noe med. Kilde: b2bsalg.no
Les mer
14.09.18
 

Økonomifaget lar virkeligheten komme i andre rekke

- skriver Ebba Boye
I flere tiår bidro økonomifaget til at folk, politikere og økonomer misforsto hvilken rolle penger, gjeld og banker spiller i økonomien.
Det fikk alvorlige konsekvenser da finanskrisen traff i 2008. Ti år senere kan vi ikke si oss fornøyd fordi økonomene nå inkluderer bank og finans i modellene.
Skal lærdommen gå dypere, må vi stille spørsmål ved hvilke økonomiske sammenhenger økonomene gjør oss blinde for i dag. Kilde: Morgenbladet.no
Les mer
10.09.18
 

Robotikk og automatisering

– hvordan vil det påvirke regnskapsbransjen?
Vi hører benevnelser som RPA (Robotic Prosess Automation) og AI (Artificial Intelligence), vi prater om at regnskapsbransjen endres og mange økonomitjenester blir borte på grunn av automatisering og robotteknologi.
Hva betyr dette for min bransje, hva kreves av investeringer og hva med de ansatte? I denne bloggartikkelen vil jeg forklare hva det innebærer for regnskapsbransjen og hvordan vi i Amesto AccountHouse rigger oss for fremtiden. Kilde: amestoaccounthouse.no
Les mer
28.08.18
 

Innføring i jordskifterett

- gir en komprimert og lettfattelig fremstilling av jordskiftefaget for studenter på universitets- og høgskolenivå
Boka tar for seg jordskifterettenes ulike sakstyper og belyser både prosessuelle og materielle spørsmål. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
20.08.18
 

Omgitt av idioter

- hvordan forstå dem det ikke går an å forstå, av Thomas Erikson, er morsom og gir deg innblikk i en annen måte å se hverandre på
•Har du noen gang forsøkt å ta opp noe med en partner, en venn eller en kollega, og så har ingenting gått som planlagt?
•Eller i forvirring forlatt et møte med en følelse av at du ikke forsto de andre som var der?
•Er det deg eller de andre det er noe i veien med? Kilde: b2bsalg.no
Les mer
12.08.18
 

Skjulte tvangsmidler

2. utgave
«Skjulte tvangsmidler» redegjør for lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven.
Dette er den første boken som i sin helhet er viet det norske regelverket om skjulte tvangsmidler. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
11.08.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News