Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Den viktige salgssjefrollen

- den operative salgssjefrollen er en svært viktig og krevende rolle i skjæringspunktet mellom kunder, bedriften og selgerne
Manglende innsikt, backing, engasjement og coaching til salgsleder fra toppledelsen bedrer ikke situasjonen.
Vi møter ofte ledere av store salgsorganisasjoner som forteller at de er ansvarlige for å skape resultater overfor en toppledelse som ikke har innsikt i salgsprosessene i eget selskap. Kilde: b2bsalg.no
Les mer
16.01.18
 

En inkassolov for fremtiden

- sammendrag av ny rapport
Virke inkasso har sammenstilt funnene i medlemsundersøkelsen til en rapport med tittelen «En inkassolov for fremtiden».
Rapporten danner et godt grunnlag for Virke inkassos videre arbeid med en moderne inkassolovgivning. Se sammendrag av den her. Kilde: virke.no
Les mer
15.01.18
 

Norsk Lysningsblad

- statistikk
Antall publiserte kunngjøringer de siste 6 månedene.
Les mer
15.01.18
 

Eiendom og eierskap

Om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging
Boken viser fast eiendoms betydning i samfunnet, for næringsvirksomhet og husholdningenes økonomi, og i byutvikling. Til sammen speiler bidragene de ulike, men sentrale rollene fast eiendom spiller i samfunnsutviklingen. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
04.01.18
 

Aksjeloven og allmennaksje-loven

Lovkommentar. 4. utgave
Siden første utgaven av denne kommentaren til aksjeloven og allmennaksjeloven kom i 1999, har den etablert seg som det sentrale referanseverket på området.
Denne reviderte utgaven er oppdatert med endringer i lov og rettspraksis siden forrige utgave fra 2012, herunder endringslov 14. juni 2013 nr. 40 og endringslov 16. juni 2017 nr. 71. Fremstillingen er ajourført pr. juni 2017. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
28.12.17
 

Ny analyse fra Lindorff

- inkassogjelden opp 50 prosent på tre år i oljebeltet
Inkassogjelden i oljebeltet har vokst med 16 prosent det siste året, viser en analyse fra Lindorff. Siden oljeprisfallet sommeren 2014 har inkassogjelden vokst med mer enn 50 prosent for folk i oljebeltet. Kilde: lindorff.no
Les mer
28.12.17
 

Nytt nummer av Finansrett

- nr.73
Her finner du 82 artikler om bl.a. status for EØS-avtalen på finansområdet, høringene om ny finansavtalelov og ny personopplysningslov (GDPR). Kilde: finansnorge.no
Les mer
21.12.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News