Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Juss og etikk

Alle deler av rettssystemet blir påvirket av etikken
De siste årene har det vært en økende oppmerksomhet rundt etikk innen den juridiske stand. Boken tar for seg etiske spørsmål og krav til det juridiske miljøet og samfunnet. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
19.07.19
 

Norsk Lysningsblad-nytt

- oppdatert statistikk, til og med Juni 2019
Antall publiserte kunngjøringer de siste 6 månedene.
Les mer
16.07.19
 

Nytt nummer av Finansrett

Et nytt nummer av Finansrett er nå publisert. Juni-utgaven inneholder 76 artikler om en rekke ulike finansregulatoriske temaer
I dette nummeret kan du lese om de mange myndighetstiltakene innenfor forbrukslån, tre nye rundskriv fra Finanstilsynet om klageordninger, finansagenter og hvitvasking, samt tilsynets undersøkelse om gjennomføring av MiFID II. Kilde: finansnorge.no
Les mer
01.07.19
 

Konkursrett, kort forklart

- gir en innføring i hva konkurs og konkursbehandling er
Både konkursloven og dekningsloven behandles. Konkursloven gir prosessuelle regler om konkursbehandling. I dekningsloven finnes reglene om hvordan boets eiendeler fordeles mellom fordringshaverne. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
26.06.19
 

Pengepolitisk rapport

- fra Norges Bank
Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/19. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
26.06.19
 

Revisor-foreningens årsrapport

- 2018
Revisorforeningens årsrapport gir en god oversikt over alle de viktige samfunnsmessige områdene vi som bransje kontinuerlig arbeider med.
Les mer
11.06.19
 

Intrum: European Payment Report 2019

- most European countries have seen a period of economic growth, but clouds are appearing on the horizon
Companies all over Europe report signs of recession. Bad debt losses are increasing and companies are reporting longer average payment times, despite increasingly stricter payment terms.
The ability to predict cash flow is key to all businesses, as financial stability is the foundation for growth. For companies this means it is more important than ever to choose the right customers. Kilde: Intrum.com
11.06.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News