Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Norsk Lysningsblad

- oppdatert statistikk
Antall publiserte kunngjøringer de siste 6 månedene, inkl. april 2019.
Les mer
02.05.19
 

Ærede rett!

Kræsjkurs i sakførsel
God sakførsel krever både innsikt i skrevne prosessregler og praktisk erfaring. I denne boken viser tre dyktige prosessadvokater hvordan sakførsel kan utøves på en korrekt, hensiktsmessig og elegant måte. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
24.04.19
 

Nytt nummer av Finansrett

- April-utgaven inneholder 73 artikler om en rekke ulike finansregulatoriske temaer
I dette nummeret kan du lese om det nye norske regelverket som gjennomfører EUs reviderte betalingsdirektiv (PSD2), et nytt rundskriv om taushetsplikt fra Finanstilsynet, samt at 155 rettsakter på finansområdet nettopp er tatt inn i EØS-avtalen. Kilde: finansnorge.no
Les mer
11.04.19
 

Børsen: Markedsplass og møteplass 1819-2019

Oslo Børs er en del av den globale finanskapitalismen. Samtidig er den uttrykk for en nasjonal kapitalisme og et nav i Norges finansielle infrastruktur
I 200 år har Børsen speilet norsk økonomi og samfunn. Den var sentral for trelasthandelen i det gamle Christiania, og en arena for elleville spekulasjoner under første verdenskrig. Da staten regulerte økonomien etter andre verdenskrig, fikk den markedsorienterte Børsen knapt noen rolle.
Oljens inntog i 1970-årene ga ny fart også i aksjemarkedet. Men først med utviklingen av et moderne verdipapirmarked fra rundt 1980 trer Oslo Børs varig frem som en institusjon med betydning for mange. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
09.04.19
 

Mennesker du bør sky – del 2

- vi ser på flere mennesketyper som svekker deg og som du bør redusere omgang med
I forrige artikkel: «Mennesker du bør sky – del 1» så vi på tre mennesketyper du bør sky: Dramatikeren, Historikeren og Den manipulerende egoisten. I denne artikkelen ser vi på ytterligere tre typer. Kilde: b2bsalg.no
Les mer
09.04.19
 

Smidige betalings-løsninger må henge sammen på tvers av kanalene

Conecto: Før var alt enkelt. Du hadde en vare, og kunden betalte for den varen med kontanter der og da. Slik er det ikke lenger
Hvis det er noe som særpreger den moderne kunden, så er det at hun krever å få betale på den måten som passer henne best. Det er derfor suksessfulle butikker - ikke bare nettbutikker - gir kundene valgfrihet.
Flere og flere kunder er blitt vant til å handle og betale på den plattformen de befinner seg på. Jeg tror ikke du trenger noen forelesning om hvordan bruken av mobiltelefonen har utviklet seg de siste årene. La oss bare si det slik: Den har gått rett til værs.
SØMLØS BETALING: Dermed er det noe annet som har gått rett til værs: Forventningen om å kunne betale med mobiltelefonen. Mange har løsninger for å betale på nett, og flere og flere har ordninger for å betale på mobil.
Men hva når tradisjonell handel i butikk tar i bruk de moderne metodene? Er det like lett å betale på mobil for kunden som kommer gjennom døra og inn i butikken din?
Det burde det være. Betaling bør være sømløs. Det er en måte for deg å oppnå smidig handel på, og smidig handel betyr mer fornøyde kunder, høyere lojalitet og mer salg. Kilde: conecto.no
Les mer
09.04.19
 

Nordic Debt Collection Analysis 2019

- i vår rapport Nordic Debt Collection Analysis ger vi en ekonomisk överblick över de nordiska länderna ur ett kredithanteringsperspektiv
Intrum: Rapporten baseras på miljontals anonymiserade inkassoärenden från Intrums egna databaser från Sverige, Danmark, Norge och Finland, analyserad i ett makroekonomiskt sammanhang. Kilde: Intrum.se
Les mer
08.04.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News