Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Tvangs-fullbyrdelses-loven

Lovkommentar 5. utgave
Den som har et krav som ikke oppfylles frivillig, kan ikke uten videre ta seg til rette. Man må påkalle myndighetenes hjelp.
Det er tvangsfullbyrdelsesloven av 1992 som angir reglene for hvordan man skal gå frem for å få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for.
Reglene gjelder både for tvangsfullbyrdelse av pengekrav og for krav på annet enn penger, f.eks. handleplikter.
Les mer
10.07.18
 

What is Interim Management?

Interim management is called many things such as temporary management or management for hire
However, none of these descriptions accurately convey what interim management is all about – quick access to the right management skills for the situation, whether the business faces a period of transition, a crisis, or need to make substantial changes within the organisation. Kilde: Vegard Rooth/interimleder.no
Les mer
10.07.18
 

Finansrett

- nytt nummer
Nytt nummer av Finansrett med 77 artikler.
Denne gang inneholder Finansrett omtale av en rekke nye lover som nettopp er vedtatt... Kilde: finansnorge.no
Les mer
08.07.18
 

Lærebok i skatterett

- 8. utgave
«Lærebok i skatterett» gir en samlet og systematisk fremstilling av inntektsskatteretten. Det er lagt særlig vekt på å trekke frem de prinsipielle linjene i stoffet.
Oppmerksomheten blir derfor først og fremst rettet mot fagets grunnbegreper, grunnstruktur og grunnleggende teknikker. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
08.07.18
 

Ny utgave av Skoghøys «Panterett»

PANTERETT, som kom i 3. utgave i 2014, gir en innføring i panteretten
Hovedformålet er at den skal kunne benyttes som lærebok for jusstudenter. Den er derfor først og fremst konsentrert om hovedlinjer med vekt på å få frem sammenhenger, rettsgrunnlag og rettspolitiske begrunnelser. Fremstillingen er illustrert med sentrale rettsavgjørelser.
Les mer
25.06.18
 

Lindorffanalysen

2 – 2018
Nå har nesten 18.000 eldre over 66 år betalingsanmerkning, en økning på 70 prosent på fem år. Kilde: lindorff.no
Les mer
25.06.18
 

Pengepolitisk rapport

Norges Bank
Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/18.
Les mer
25.06.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News