Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Er du en dårlig lagspiller?

Må du alltid vinne, er du rask til å bedømme andre, har du ofte en drepende kommentar?
Vi ser på de vanligste feilene vi gjør i våre relasjoner med andre. Kilde: b2bsalg.no
Les mer
18.05.18
 

Reelle rettighetshavere

- en foreløpig rapport om «Direkte og indirekte eierskap - et oppslagsverk for identifikasjon av reelle rettighetshavere» er publisert med støtte fra Revisorforeningen
Formålet er å bidra til veiledning i anti-hvitvaskingsarbeidet. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
07.05.18
 

Personvern-forordningen (GDPR)

- kommentarutgave
EUs personvernforordning (EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) [GDPR]) blir gjennomført i norsk rett i 2018.
Samtidig blir personopplysningsloven 2000 opphevet. Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i forordningen kan forstås og anvendes. Kilde: universitetsforlaget.no
Les mer
02.05.18
 
Foto: Kredinors adm. direktør, Tor Berntsen

Inkassotallene for 2017 fra Kredinor

– sterk økning i purresaker
Tall for inkassobransjen og Kredinor viser at antall saker som sendes til inkassoselskapene øker, og at antall saker som sendes til Kredinor øker mer enn markedet. Det gjør Kredinor til Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Dette skyldes i hovedsak nye kunder som har store saksvolum og at flere sender sakene til Kredinor allerede på purrestadiet, dvs. tidligere enn før.
Kredinor SA mottok nesten 2 millioner saker til oppfølging i 2017. Det er en økning på 23 prosent fra 2016. Av de 2 millioner sakene var 0,8 millioner rene purresaker, en økning på 36 prosent fra 2016 og 1,2 millioner inkassosaker, en økning på 15 prosent fra 2016.
Ser vi markedet som helhet mottok inkassoselskapene totalt 8,6 millioner saker til oppfølging i 2017, en økning på 10 prosent fra 2016. Antall purresaker var 3,2 millioner, en økning på 14 prosent.
Antall inkassosaker var 5,4 millioner, en økning på 8 prosent fra 2016. Kredinor sine tall er inkludert i de totale tallene. Ved utgangen av 2017 er av den grunn Kredinor Norges største inkassoselskap målt i antall saker, med en markedsandel på 23 prosent. Kilde: kredinor.no
Les mer
30.04.18
 

Årsrapport 2017 fra Kredinor

- vi tilpasser oss en verden i rask endring
Kredinor er et velfungerende samvirke og Norges største inkassoselskap målt i antall saker. Vi tar vare på de nære verdiene som kommer av samvirkemodellen. Samtidig driver vi kommersiell virksomhet på lik linje med andre.
Med etablering i Norden og stor satsing på digitalisering og forenkling for både oppdragsgivere og deres kunder ønsker vi å vokse med eksisterende kunder og etablere nye kundeforhold.
Nylig publiserte vi vår Årsrapport 2017 som oppsummerer året vi har bak oss, både i ord og tall. Denne årsrapporten setter også kursen for året vi er inne i. Les mer i den heldigitale Årsrapport 2017.
Les mer
30.04.18
 

Aktuell Sikkerhet

- 2/2018 er ute nå
Et fingeravtrykk på kortet er det som skal til for å komme inn døren. Alle data er lagret på kortet, og nye lesere er ikke nødvendig. Dette og mye mer kan du lese om i årets andre Aktuell Sikkerhet. Kilde: aktuellsikkerhet.no
Les mer
30.04.18
 

Protokoll over behandlings-aktiviteter

- alle virksomheter som behandler personopplysninger, skal føre en protokoll over aktiviteter som utføres under deres ansvar
Datatilsynet har utarbeidet veiledning til hvordan dette kan gjøres.
Les mer
30.04.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News