Credit News Fagbøker og Publikasjoner

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

9 business-begrep du bør kjenne

- vi ser på et par håndfull blårussbegrep som du hører om støtt og stadig, men som du kanskje ikke helt har grepet om
Selv om IT kanskje er den verste sfæren for sære ord, uttrykk og begreper, så står ikke blåsrussverdenen langt tilbake med sine konseptord.
Vi tar en titt på noen sentrale begreper som brukes i forretningsverdenen som mange av oss bør ha et bevisst forhold til: Kilde: b2bsalg.no
Les mer
21.01.19
 

In-Depth Report on Global Credit Management Software Market by 2026

Top Players- Credit Tools, Innovation Software Limited, Rimilia, OnGuard, Credica Limited
Global Credit Management Software Market by 2026: Technology Innovation, International Growth, Regions, Top Players Analysis.
Credit management software is a category of software that prioritizes credit management workflows, stores critical information, and prepares or performs the day-to-day tasks performed by the credit management team. Credit management is one of process of credit-granting, granting conditions, credit recovery at maturity, ensuring compliance with corporate credit policies, and other credit-related functions. Kilde: sbwire.com
Les mer
11.01.19
 

Norsk Lysningsblad

- oppdatert statistikk
Antall publiserte kunngjøringer de siste 6 månedene, til og med Desember 2018.
Les mer
02.01.19
 

Faresignaler ved inngangen til 2019

Lindorff: Selv om boligprisveksten flatet ut er øvrige faresignaler for norsk økonomi fortsatt gjeldende
I løpet av året har noen signaler forsterket seg ytterligere, mens andre har beveget seg i mer positiv retning, sett fra et misligholdsperspektiv. Kilde: lindorff.no
Les mer
29.12.18
 

Velkommen til KredinorNytt

- i det nyeste kundemagasinet KredinorNytt kan vi lese mer om nye løsninger, inkassotall og kunder av Kredinor
Vi kan lese om TONO som sørger for at komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag får betaling når musikken deres spilles. Kredinor bistår dem med oppfølging fra fakturering til pengene er på konto.
Her er også en artikkel om BISNODE som er leverandør av data og informasjon til 150 000 kunder i 18 land, hvorav Kredinor er en av kundene. Kredinor hjelper Bisnode med inkassotiltak når kundene ikke betaler for informasjon de har bestilt og fått levert.
En ny kunde av Kredinor er TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN som krever inn gebyr fra eiere av kjøretøy som ikke har tegnet den lovpålagte ansvarsforsikringen. De har en nullvisjon som innebærer at de alle kjøretøy skal ha tegnet ansvarsforsikring. Kredinor bistår i hele verdikjeden til TFF.
I tillegg kan dere lese en foruroligende artikkel om BankID-tyveri som øker sterkt i Norge samt nyheter og neste års kurskalender fra Kredinor.
Les mer - KredinorNytt
19.12.18
 

Nytt nummer av Finansrett

- her er et nytt nummer av Finansrett med til sammen 71 artikler
Konsekvenser av Brexit, ny hvitvaskingslov, egen pensjonskonto, revidert verdipapirhandellov og endringer i Solvens II-forskriften er noen av temaene som blir behandlet. Kilde: finansnorge.no
Les mer
18.12.18
 

Pengepolitisk rapport

- Norges Bank
Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/18.
Les mer
14.12.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News