Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023

Danmark: Vigende tendens i antallet af konkurser

Der var 230 erklærede konkurser i maj blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 3,4 pct. færre end i april.

Konkurserne medførte 909 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 18,4 pct. færre end i april. Kilde: dst.dk

Les mer

07.06.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA