Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023

Hele 108 konkurser i uke 21, inkl. Helsfyr Bilvask AS, Ålesund Trefelling AS og Myrlund Bygg AS

Det ble åpnet hele 108 konkurser i uke 21, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 4 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

27.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA