Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 08.06.2023

Utbredt dokumentfalsk avdekket av Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene har nylig avdekket flere tilfeller der regnskapsførere har bekreftet aksjeinnskudd i nystiftede aksjeselskaper på bakgrunn av forfalsket informasjon. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer

08.05.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA