Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023

Nye regler om bærekrafts-rapportering kommer fra 2024

Verdipapirlovutvalget legger frem sin innstilling i mai.

I første omgang omfattes kun de største foretakene. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer

27.03.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA