Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.03.2023

Forbrukertilsynet løste tvister for over 186 millioner i 2022

De aller fleste tvistene handlet om bil.

I året som gikk løste Forbrukertilsynet tvister for over 186 millioner, flesteparten handlet om kjøp og salg av bil. Kilde: tu.no

Les mer

15.03.23
Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA