Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.06.2024

Pengene renner ut av matkasseselskap

De svenske eierne av Adams Matkasse og Godtlevert tapte nesten 100 millioner kroner i fjor, og salget falt bratt. 2023 starter med fortsatt tilbakegang. Kilde: dn.no

Les mer

28.02.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA