Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Datafirma gikk konkurs

- klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var firmaet Veile AS som fredag var i Stavanger tinghus og begjærte oppbud. Det framgår at oppbudet er besluttet av styret. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

28.02.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA