Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Noregs Høgsterett – Dom ifm BankID

En bankkunde hadde i en telefonsamtale blitt forledet til å oppgi passord og kode for BankID til en person hun oppfattet var en representant for banken.

Etter avtalen om bankID hadde hun plikt til ikke å røpe kode og passord – heller ikke til banken eller politiet.

Høyesterett kom som lagmannsretten til at banken allikevel var ansvarlig for tapet på 153 240 kroner. Kilde: lovdata.no

Les mer

19.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA