Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Finance Manager til spennende tech-selskap i vekst

Stilling ledig hos Grunt AS.

Vi søker en faglig dyktig Finance Manager som ønsker å bidra til å videreutvikle et selskap med betydelige internasjonale vekstambisjoner.

Finance Manager vil ha ansvar for gjennomføringen av selskapets økonomifunksjon, herunder regnskap, fakturering, budsjettering, likviditetsstyring, økonomiske analyser, finansiell rapportering samt forbedring og videreutvikling av rutiner i takt med selskapets vekst. Kilde: finn.no

Les mer

19.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA