Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2023

Bilfirma ble tvangsoppløst

Slutt for firma som har drevet med biler.

Det var Hana Autosalg AS som ble tvangsoppløst i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

06.09.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA