Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2022

Sverige: konkurser

Nu ökar konkurserna kraftigt inom handel och nöje.

UCs senaste konkursdata visar tecken på att vi går en mörkare höst tillmötes. Ökad inflation, stigande boendekostnader och minskade reallöner slår hårt mot hushållskassor och efterfrågan. Kilde: uc.se

Les mer

01.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA