Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 04.12.2023

Fått tvangsmulkt? Les om klagemulighetene her

Skattytere som ikke leverer skattemeldingen innen fristen, vil få brev med varsel og betinget vedtak om tvangsmulkt. Her er klagemulighetene som finnes. Kilde: sticos.no

Les mer

18.08.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA