Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2022

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm tvangssalg

Anke over stadfestelseskjennelse i tvangssalg førte ikke fram.

Lagmannsretten kom til at tingrettens begrunnelse var tilstrekkelig. Kilde: lovdata.no

Les mer

04.08.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA