Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 02.10.2023

Hålogaland lagmannsrett – Kjennelse ifm tvangssalg

Anke over stadfestelseskjennelse i tvangssalg førte ikke fram.

Lagmannsretten kom til at tingrettens begrunnelse var tilstrekkelig. Kilde: lovdata.no

Les mer

04.08.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA