Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Nå strømmer nordmenn til Sverige for å handle igjen

Dyrere mat kan gi mer svenskehandel. DNB tror på rekordår i 2023.

– Det er markant økning i svenskehandelen utover andre kvartal 2022. De siste tallene viser at vi nesten er tilbake på normale nivåer, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB. Kilde: aftenposten.no

Les mer

09.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA