Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Konkurser uke 18, inkl. Perfekt Bygg AS, DS Renhold Drift AS og KS Hestesport AS

Det ble åpnet 74 konkurser i uke 18, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 5 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

07.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA