Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022
Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Grønt lys for fusjon mellom Kredinor og Modhi

Konkurransetilsynet har godkjent søknaden om fusjon mellom Kredinor og SpareBank 1-eide Modhi.

Partene legger opp til at det nye selskapet fusjoneres i løpet av tredje kvartal i år. Nyheten om fusjon ble tatt godt imot av oppdragsgivere. Både utviklingen i markedet, økt fleksibilitet i tilbudet og den nordiske posisjonen fremheves som klare fordeler.

– Dette var en gledelig nyhet fra Konkurransetilsynet og helt i tråd med våre forventninger. Kredinor og Modhi er trygge på at prosessen vi har startet kommer godt i havn. Inkassobransjen har et stort ansvar for å ivareta mennesker med økonomiske problemer.

Den nye organisasjonen kan investere enda mer i å følge opp enkeltmennesker ved hjelp av god kundeservice, ny teknologi og innovative løsninger, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor. Kilde: kredinor.no

Les mer

04.05.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA