Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Kontrollerer om selskaper har betalt for lite arbeidsgiveravgift

Selskaper i økonomiske vanskeligheter har ikke rett til å bruke redusert arbeidsgiveravgift, selv om de ligger i en sone med lavere sats. Nå har Skatteetaten satt i gang kontroll. Kilde: simployer.no

Les mer

22.04.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA