Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 01.07.2022

Bankenes tilbud av kontanttjenester

Tirsdag ble det presisert i forskrift at den enkelte bank skal sørge for at kunder har mulighet til å sette inn eller ta ut kontanter, enten i bankenes egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester.

Finans Norge er opptatt av at kontanter tilbys så lenge samfunnet ønsker det. Kilde: finansnorge.no

Les mer

14.04.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA