Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 14.08.2022

Utenlandske eiere tok 722 millioner i utbytte etter krisestøtte

Utenlandske eiere vedtok flere hundre millioner kroner i utbytte fra selskaper som fikk krisestøtte av den norske staten under pandemien.

Sverige er landet der flest utbyttekroner har havnet, foran Belgia og Danmark. Kilde: e24.no

Les mer

29.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA