Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 21.01.2022

Norges Høyesterett – Kjennelse ifm tilbakebetalings-plikt av for mye betalt advokatsalær

Part hadde i sak om tilbakebetalingsplikt av for mye betalt advokatsalær, som var fremmet til behandling i Høyesterett, krevd fremlagt fakturaer fra advokater og andre som hadde bistått advokatfirmaet i saken, jf. tvl. § 26-5. Kilde: lovdata.no

Les mer

15.11.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA