Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.10.2021

Fått tvangsmulkt? Les om klagemulighetene her

Skattytere som ikke leverte skattemeldingen innen den utsatte fristen 20. august, har fått brev med varsel og betinget vedtak om tvangsmulkt. Her er klagemulighetene som finnes. Kilde: sticos.no

Les mer

31.08.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA