Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.10.2021

Norges Bank: Valutatransaksjonar i september 2021

Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 1700 millionar kroner kvar dag i september 2021. Kilde: norges-bank.no

Les mer

31.08.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA