Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.10.2021

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm spørsmål om en pantsatt fordring er betalt med frigjørende virkning

Lagmannsretten kom til at partene ved inngåelse av avtale om pant hadde forutsatt at pantsetter hadde beholdt kreditorbeføyelsene.

Oslo kommune som debitor, hadde da betalt med frigjørende virkning til pantsetter. Erstatningskrav mot pantsetters advokat, advokatens advokatfirma og advokatfirmaets forsikringsselskap. Kilde: lovdata.no

Les mer

09.08.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA