Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2021

Regjeringen varsler om utvidelse av gjeldsregistrene

Regjeringen varsler at det vil komme flere forbedringer i reglene om gjeldsinformasjon. Gjeldsregistrene kan da bli et enda bedre virkemiddel for både banker og forbrukere.

Vi ser også frem til modernisering av gjeldsordningsloven og er glad for at regjeringen ønsker å utrede nærmere bruk av tilleggstjenester til kredittkort.

Regjeringen viser til at husholdningenes gjelds- og rentebelastning fremdeles er foruroligende høy. Samtidig har forbrukslånsveksten gått kraftig ned. Denne nedgangen er blant annet et resultat av flere ulike tiltak som er iverksatt de senere årene.

Forbrukslånsforskriften (som nå er inkorporert i utlånsforskriften) og etableringen av gjeldsregistrene er to sentrale virkemidler som trekkes frem. Finans Norge deler regjeringens syn på dette. Kilde: finansnorge.no

Les mer

27.04.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA