Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 25.06.2021

Norges Høyesterett – Dom ifm forsikringsrett

En bil som sto parkert i en carport mellom to boliger, kom i brann som følge av feil ved bilens elektriske anlegg.

De to boligene ble påført betydelige skader. Forsikringsselskapet som hadde utstedt boligforsikringen, dekket skadene og søkte deretter regress hos forsikringsselskapet der bilen var trafikkforsikret. Kilde: lovdata.no

Les mer

26.04.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA