Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.07.2021

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm krav om betaling for salg av strøm-abonnementer

Saken gjaldt krav om betaling for salg av strømabonnementer. Sakens hovedspørsmål var om partene i møte hadde inngått en muntlig avtale, som erstattet partenes tidligere avtale og fastsatte en ny prismodell. Kilde: lovdata.no

Les mer

25.01.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA