Credit News Reklamasjoner
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Forbrukerrådet advarer mot å heve klagegrensen til 5000 kroner

Barne- og familiedepartementet ønsker å innføre klagegebyr på 1243 kroner og fjerne muligheten til å klage hvis kravet er under 5 000 kroner.

Forbrukerrådet ber departementet trekke forslaget. Kilde: forbrukerradet.no

Les mer
24.10.23

Forbrukertilsynet løste tvister for over 186 millioner i 2022

De aller fleste tvistene handlet om bil.

I året som gikk løste Forbrukertilsynet tvister for over 186 millioner, flesteparten handlet om kjøp og salg av bil. Kilde: tu.no

Les mer
15.03.23

Tvistehåndtering: Slik håndterer du kundens klage på faktura

Måten du håndterer en innsigelse på er viktig for å ivareta relasjonen med kunden.

Advokaten vår, Espen Rustad, deler sine beste tips til hvordan du håndterer og besvarer en uenighet om faktura. Kilde: visma.no

Les mer
03.05.22

Tvistehåndtering: 6 tips for å unngå at kunden klager på faktura

De aller fleste mottar en klage på en faktura fra tid til annen. Likevel er det en situasjon man helst skulle vært foruten. Advokaten vår, Espen Rustad, deler sine beste tips for for å unngå innsigelse og tvist. Kilde: visma.no

Les mer
29.03.22

Fått tvangsmulkt? Les om klagemulighetene her

Skattytere som ikke leverte skattemeldingen innen den utsatte fristen 20. august, har fått brev med varsel og betinget vedtak om tvangsmulkt. Her er klagemulighetene som finnes. Kilde: sticos.no

Les mer
31.08.21

Disse bilene klager vi mest på

1.354 klagesaker på bruktbil endte med vedtak i Forbrukerklageutvalget.

Fortsatt er det bruktbilen som er Norges mest solgte bil. I fjor passerte bruktbilsalget en halv million med litt margin.

Samtidig dominerer klager knyttet til bruktbilhandel fortsatt hos Forbrukerrådet. Mange av disse klagene blir løst i minnelighet, men langt fra alle. Der det ikke har vært mulig å finne en løsning partene kan bli enige om, havner saken hos Forbrukerklageutvalget til avgjørelse. Kilde: tv2.no

Les mer
09.08.21

Eidsivating lagmannsrett – Dom ifm krav om heving og erstatning, subsidiært utmåling av prisavslag

Saken gjelder krav om heving og erstatning, subisidært utmåling av prisavslag. Hevingskravet førte ikke frem. Utbedringskostnadene utgjorde kun 7,2 % av kjøpesummen og gjaldt samlet sett forhold av mindre alvorlig betydning.

At det var gitt uriktige opplysninger om enkelte forhold, endret ikke vurderingen. Prisavslag, som alternativ til heving, ble ansett som en tilstrekkelig reaksjon på det kontraktsbruddet som forelå. Kilde: lovdata.no

Les mer
12.10.20

Borgarting lagmannsrett – Dom ifm mangel

Saken gjaldt spørsmål om mangel. Selger var kjent med sprekkdannelse i huset men hadde ikke opplyst om det i egenerklæringen ved salget.

Kjøper burde ha sett noen av sprekkene før kjøpet. Selger ble likevel dømt til å betale et prisavslag. Kilde: lovdata.no

Les mer
02.10.20

Finans-klagenemndas årsberetning 2019

Årsberetningen inneholder blant annet statistikk fra saksbehandlingen i Finansklagenemndas sekretariat og nemnder.

Les mer
29.05.20

Dette har du krav på om ferieturen blir kansellert

Mandag møtes aksjonærene i Norwegian til en ekstraordinær generalforsamling om selskapets fremtid. Dette har du krav på som forbruker. Kilde: vg/msn.com

Les mer
04.05.20

Konflikt, mekling og rettsmekling

Mekling er en meget effektiv konfliktløsningsform som i økende grad tas i bruk av domstolene og andre tvisteløsningsorganer.

Denne boken handler om alle sidene ved mekling i både teori og praksis. Den henvender seg til dommere, advokater, medlemmer av konfliktråd, meklere av konflikter i arbeidslivet og næringslivet, studenter og mer generelt til alle som er interessert i mekling i sivile saker. Boken består av tre deler: Kilde: universitetsforlaget.no

Les mer
01.04.20

Hålogaland lagmannsrett – Dom ifm krav om prisavslag på grunn av mangler

Kjøper av en ny eierseksjonsleilighet gikk til søksmål mot selger/utbygger med krav om prisavslag på grunn av mangler. Saksøkte gjorde gjeldende at flere av kravene allerede var tvistegjenstand i et søksmål mellom sameiet og utbygger, og at deler av den nye saken dermed skulle avvises, jf. tvisteloven § 18-1.

Tingretten tok ikke avvisningspåstanden til følge, men pådømte alle kravene. Etter anke, blant annet over saksbehandlingen, opphevet lagmannsretten tingrettens dom delvis. Kilde: lovdata.no

Les mer
28.01.20

Slik klager du på en vare

Selger kan prøve å vri seg unna - dette har du krav på om en vare slutter å virke.

Når du skal klage er det i forbrukerkjøpsloven du finner rettighetene dine. Dersom du ønsker å klage på en mangel ved en vare du har kjøpt, må du i utgangspunktet ta direkte kontakt med selgeren først. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
03.12.19

Lokkepriser og aggressive selgere skaffer strømselskapene tusenvis av klager

Fem selskaper skiller seg klart ut, viser tall Nettavisen har innhentet.

- Vi mener dette er juks, og resultatet er at forbrukerne blir lurt. Det sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet. Kilde: nettavisen/msn.com

Les mer
26.11.19

Ny klagefrist truer forbruker-rettighetene

Skylder noen deg penger, eller du skal klage på noe, må du gjøre det innen bestemte frister. Hvis ikke, kan du miste retten på kravet.

Nå er det kommet en dom som gir deg maks to måneder til å kreve kompensasjon, hvis flyet ditt har vært forsinket eller innstilt. Mange forbrukere kjenner ikke til rettighetene sine. Med en slik frist så vil flere bli hindret i muligheten til å få det de har rett på, forteller direktør Inger Lise Blyverket. Kilde: forbrukerradet.no

Les mer
12.11.19

En mann fikk skreddersydd to kjoler i Thailand som ikke passet - sendte regningen til banken

Da de to skreddersydde kjolene mannen hadde kjøpt i Thailand ikke passet, krevde han at banken måtte dekke tapet. Kilde: dn.no

Les mer
30.09.19

Nå blir det slutt på å selge boligen «som den er»

- det går mot endringer i avhendingsloven som skal få bukt med useriøse aktører i eiendomsbransjen og gjøre boligkjøp enklere for forbrukerne

Torsdag kom kommunal- og forvaltningskomiteen med sin innstilling til endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom.

Ettersom regjeringspartiene stiller seg bak endringsforslaget, tyder alt på at forslaget går gjennom. Første stemmegivning finner sted 16. mai. Kilde: aftenposten.no

Les mer
13.05.19

Norske forbrukere kjenner ikke klagereglene

- halvparten av oss er usikre på hva vi har krav på når ting ikke funker

Det er dårlig nytt for lommebok og miljø. Kjenner du forskjellene på garanti og reklamasjon? Kilde: forbrukerradet.no

Les mer
23.04.19

Dette fikk vi klager på i 2018

- Forbrukertilsynet

I 2018 mottok Forbrukertilsynet totalt 14 661 skriftlige tips og klager. Dette er klagerekord, med en økning på over 1400 henvendelser fra 2017.

I år som i fjor er strøm på klagetoppen. Klagene gjelder stort sett telefonsalg og villedende markedsføring. I 2018 kom det også inn mange klager på internettjenester, mobilbransjen og kredittmarkedsføring.

Les mer
06.02.19

Reklamasjons-frist

- fem års reklamasjonsfrist gjelder fortsatt i Norge

Norske forbrukere får beholde fem års reklamasjonsfrist på varer. Det er resultatet etter flere års forhandlinger med EU som ville redusere fristen. Kilde: abcnyheter.no

Les mer
01.02.19
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA