Hvorfor Credit News ?
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024
Foto; Tom G. Tollefsen Styreleder i Norsk Kredittforum (til venstre) overrekker Tom Ottesen Kredittpris for 2008.
Foto; Tom G. Tollefsen Styreleder i Norsk Kredittforum (venstre) overrekker Tom Ottesen Kredittpris for 2008.

Hvorfor Credit News ?

Fag/Nyhetsportalen creditnews.no gikk offisielt på luften sommeren 2007 og har siden vært i fin vekst. Grunderne Tom O. Ottesen og Owe Rud har begge lang fartstid innenfor praktisk økonomi. For sitt innovative arbeid med Credit News ble de tildelt Norsk Kredittforums Kredittpris 2008.

På portalen finner du masse interessant, matnyttig og, ikke minst, praktisk rettet stoff, vedrørende absolutt alle sider ved praktisk økonomi og pengestrøm; så vel nasjonale som internasjonale temaer. Noe av stoffet er egenprodusert mens noe er produsert av eksterne krefter, ikke minst våre samarbeidspartnere. Du får, blant annet, praktiske råd og vink, erfaringsbaserte innspill, fagartikler, nyhetsmeldinger, henvisninger, kommentarer, påminnelser, linker og dybdeinformasjon.

Vi anbefaler at du klikker deg gjennom vår åpne meny og vurderer å tegne et abonnement. Alle sidene innledes med noen åpne saker, så trenger du passord for å få full tilgang, inklusiv komplett historikk. Du får tilgang til et helt skreddersydd produkt, inklusiv vårt ukentlige nyhetsbrev, til en rimelig abonnementspris.

I en hektisk hverdag holder Credit News deg løpende oppdatert om praktisk økonomi og pengestrøm.

Vennlig hilsen, Credit News

Owe Rud og Tom Ottesen

Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA