Credit News Jobbmarked
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.09.2021

Vi søker deg som har ambisjoner innenfor økonomi og ledelse!

Ledig stilling som Prosjektøkonom hos Risa AS.

For vår spennende kunde RISA AS søker vi etter en Prosjektøkonom som har ambisjoner om en spennende karriere. Din erfaring og kompetanse gjør deg til en viktig bidragsyter innen økonomistyringen i selskapet og i prosjektorganisasjoner som etableres. Kilde: finn.no

Les mer
20.09.21

Vil du jobbe med kredittinnstillinger for Brage Finans?

Vi søker etter en konsulent/seniorkonsulent som skal jobbe sammen med vårt dyktige team i selskapets Kredittstøtteavdeling. Denne avdelingen har ansvar for at Brage Finans foretar gode risikoanalyser av BM kunder slik at vi gir kreditt til de riktige kundene. Kilde: finn.no

Les mer
13.09.21

Leder for kredittavdeling

Stilling ledig hos Lerøy Seafood Group ASA.

Lerøy Seafood Group ASA er et fullt integrert sjømatselskap som kontrollerer hele verdikjeden fra egg eller fangst til ferdig produkt levert til forbruker. Dette gir unike muligheter til å påvirke utviklingen av verdikjeden og produktkategorier i samarbeid med strategiske sluttkunder over hele verden.

Vi har en sterk posisjon globalt i våre kjernemarkeder. Våre verdier, åpen, ærlig, ansvarlig og skapende ligger til grunn for alt vi gjør, og vi jobber hardt for å nå vår visjon om å utvikle verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat.

Vi søker nå ny leder til vårt velfungerende og kompetente kreditteam på 8 personer ettersom nåværende leder tiltrer ny stilling i avdelingen. Kilde: finn.no

Les mer
06.09.21

Volkswagen Møller Bilfinans søker Junior Inkassokonsulent

Har du interesse for finans, økonomi og bil?

Er du en som oss; interessert i finans, økonomi og bil? Eller har du jobbet med saksbehandling og/eller kundebehandling og vil videre i karrieren? Volkswagen Møller Bilfinans er landets største leasingselskap, og som en del av Møller Mobility Group er vi nøkkelen til våre kunders mobilitet. Kilde: finn.no

Les mer
31.08.21

Vi søker etter Risk manager

Stilling ledig i Landkreditt Bank.

Har du erfaring fra risikomodellering og risikovurderinger?

Landkreditt er i vekst og vi søker etter en Risk manager. Stillingen inngår i konsernets risikostyringsfunksjon som er en del av avdeling for Risikostyring og Analyse. Enheten har ansvar for å kontrollere og følge opp at selskapene i konsernet opererer innenfor interne og eksterne rammer, herunder støtte opp under strategiske målsettinger og ambisjoner. Kilde: finn.no

Les mer
24.08.21

Arbeids- og ledererfaring fra kredittområdet?

Stilling ledig som Leder for kredittadministrasjon hos SpareBank 1 SMN.

Avdeling kredittadministrasjon består av et team med ca. 20 erfarne medarbeidere med lang og ulik erfaring og kompetanse. Medarbeidere er i dag fordelt på arbeidsstedene Ålesund, Molde og Trondheim med hovedvekt på Trondheim.

Arbeidssted for leder vil være Trondheim. Avdelingen utfører allsidige og spennende oppgaver innenfor kredittområdet i samarbeid med andre enheter i banken, herunder kredittmedarbeiderne og deres ledere, juridisk og risikostyring. Hovedfokuset er innenfor bedriftsmarkedet. Kilde: finn.no

Les mer
17.08.21

Vi søker Økonomi og administrasjonssjef

Stilling ledig hos KvartalGruppen AS.

Som økonomi og administrasjonssjef vil du lede arbeidet på økonomiområdet og være ansvarlig for prosesser og leveranser knyttet til regnskap, prosjektregnskap, budsjett, prognoser og rapportering. Du vil i tillegg ha ansvaret for personalforvaltning, HMS, og andre administrative rutiner.

Økonomi og administrasjonssjefen vil i samarbeid med konsernsjefen ha ansvaret for at konsernet til enhver tid følger offentlige krav og ordninger for å sikre en sikker og forutsigbar. Kilde: finn.no

Les mer
09.08.21

Volvo Finans Norge ansetter ny leder

Nyopprettet rolle – Kommersielt fokus.

Har du kredittkompetanse og erfaring med salg av finansielle produkter? Har du god forretningsforståelse? Er du en god leder? Kilde: finn.no

Les mer
13.07.21

Norges ledende inkassoselskap søker en motiverende og tillitsskapende salgsleder- Er det deg ?

HEAD OF SALES - KREDINOR: Vi ser etter en inspirerende og dedikert leder som skal ha ansvar for salgsavdelingen vår. Hovedansvaret ditt vil være daglig ledelse av salgsprosesser, fra prospecting og tilbudsutvikling til signering av avtale, samt ansvar for implementering og oppstart av kundeforholdet i Kredinor.

Du skal lede og motivere våre dyktige selgere som hver dag er ute i markedet for å kartlegge kundebehov og avklare forventninger blant våre potensielle oppdragsgivere. På bakgrunn av løpende behovsavklaringer setter de sammen helhetlige tilbud som bidrar til å oppfylle salgsmål og leveranser av optimale løsninger til våre oppdragsgivere. Kilde: impact.recmamn.no

Les mer
29.06.21

Stilling ledig som Adm. direktør i Kredinor SA

Vår nye administrerende direktør skal videreutvikle og styrke Kredinors posisjon i et marked som er i utvikling og endring. Kredinor er et selskap med høy faglig kompetanse, fokus på god inkassoskikk, godt arbeidsmiljø og en sterk bedriftskultur. Kombinert med selskapets store kundebase og bruk av ny teknologi, gir dette gode forutsetninger for videre lønnsom vekst.

Som administrerende direktør har du det overordnede ansvaret for daglig ledelse av selskapet, og skal sammen med styret utvikle og implementere en ny strategi som gjør Kredinor rustet for nye 100 år som markedsledende i Norge. Administrerende direktør skal sørge for en vellykket tilpasning til nye rammebetingelser og endringer i markedssituasjon samt sikre vekst, lønnsomhet og resultater i både kort- og langsiktig perspektiv.

Et viktig ansvar er å sikre at Kredinor er ledende innenfor forenkling og gode kundeopplevelser gjennom effektiv bruk av moderne teknologi og bærekraftig utvikling. Kilde: webcruiter.no

Les mer
21.06.21

Lede inkassobransjen inn i fremtiden

Bransjeleder Virke Inkasso: Vi søker motivert bransjeleder for Virkes bransjeområde inkasso. Rett kandidat trives med utfordringer i skjæringspunktet mellom prosjektledelse, kommunikasjon/marked og politikk.

Du evner å se sammenhenger og forstå inkassobransjens samfunnsoppdrag, og ønsker å jobbe med rammebetingelser, omdømme og andre bransjerelaterte utfordringer. I lederrollen tar du ansvar, iverksetter og skaper aktivitet, og har en strategisk tilnærming til forretningsutvikling.

Du snakker med positivitet, tillit, er en naturlig storyteller, etablerer gode relasjoner og bygger effektive nettverk internt og eksternt. Kilde: finn.no

Les mer
14.06.21

Drives du av nye utfordringer og vil videreutvikle deg innen kreditt?

Stilling ledig som Credit Specialist i Danske Bank.

Danske Bank har god fart som Norges utfordrerbank. Vi jobber aktivt for å være fremtidens bank for kunder som ønsker kompetent, effektiv og helhetlig rådgivning. Vi har mange dyktige medarbeidere innen kreditt, og ønsker nå å styrke teamene våre med en kredittspesialist. Er du den vi søker etter? Kilde: finn.no

Les mer
08.06.21

Spordrift søker ny økonomisjef

Som økonomisjef vil du bidra med å videreutvikle en solid økonomifunksjon i Spordrift AS. Du vil lede arbeidet på økonomiområdet og være ansvarlig for prosesser og leveranser knyttet til budsjett, prognoser, rapportering m.m., samt sørge for gode økonomiske prioriteringer og økonomisk styring.

Økonomisjefen har det overordnede ansvaret for økonomistyring, herunder rapportering, budsjettering og kvalitet i regnskapstall. Som økonomisjef vil du bidra til å profesjonalisere analysearbeidet på tvers av virksomheten. Økonomisjefen har lederansvar for økonomiavdelingen som i dag utgjør ca. 10 medarbeidere. Regnskapsfunksjonen er outsourcet til en ekstern tjenesteleverandør.

Du vil jobbe tett med CFO og med øvrige ledere i selskapet og ivareta gode beslutningsgrunnlag for ledelsen og styret. Kilde: finn.no

Les mer
31.05.21

Modhi søker rådgiver til inkasso

Vil du være med i et fremtidsrettet selskap med et viktig samfunnsoppdrag? Hos oss vil du få mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og samarbeide med engasjerte kollegaer. Bli med på en unik reise i et selskap i vekst!

Vi er nå på jakt etter en erfaren rådgiver til et team som jobber operativt med hele inkassoprosessen. Teamet behandler kjøpte saksporteføljer innen faktura og kreditt. Kilde: finn.no

Les mer
25.05.21

RTA Eiendom AS søker Innbetalings-ansvarlig

Vil du være med på å videreutvikle RTA Eiendom AS? Vi søker nå en ny Innbetalingsansvarlig til et selskap i vekst. Kilde: finn.no

Les mer
04.05.21

Proaktiv og erfaren kredittcontroller til Skandinavias største byggevare-konsern

Stilling ledig hos Mestergruppen AS.

Mestergruppen er i sterk vekst, og styrker nå kredittavdelingen med Kredittcontroller i nyopprettet stilling. Som Kredittcontroller i Mestergruppen vil du bidra til å styrke konsernets risikohåndtering, kundeoppfølging og ta del i spennende oppgaver i et selskap i vekst. Kredittcontrolleren forventes å ha god forretningsforståelse, samt å være en proaktiv og løsningsorientert fagressurs i komplekse kredittsaker.

Videre vil stillingen løpende delta i prosjekt- og forbedringsarbeid. Du vil inngå i et godt arbeidsmiljø, i et team bestående av syv personer. Rollen rapporter til konsernets kredittsjef. Kilde: finn.no

Les mer
30.04.21

Kredittrådgiver Næring Valdres

Ledig stilling hos SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Ønsker du å arbeide med kredittrådgivning overfor næringslivskunder lokalt? Vi opplever økt kundeaktivitet og oppdragsmengde, og har behov for flere ressurser. Vi lyser herved ut stillingen som; KREDITTRÅDGIVER NÆRING Valdres.

Vi søker deg som ønsker å arbeide med kredittrådgivning overfor næringslivskunder. Gjennom ditt arbeid vil du få mulighet til å jobbe med utvikling og oppfølging av spennende prosjekter i lokalt næringsliv. Du vil ha et særlig ansvar for våre næringslivskunder i Valdres, men kan også få ansvar for andre bedriftskunder i vårt markedsområde. Kilde: finn.no

Les mer
26.04.21

Ønsker du å bli en del av vår kredittavdeling?

Stilling ledig hos Lerøy Seafood Group ASA

Lerøy Seafood Group ASA er et fullt integrert sjømatselskap som kontrollerer hele verdikjeden fra egg eller fangst til ferdig produkt levert til forbruker. Dette gir unike muligheter til å påvirke utviklingen av verdikjeden og produktkategorier i samarbeid med strategiske sluttkunder over hele verden.

Våre verdier, åpen, ærlig, ansvarlig og skapende ligger til grunn for alt vi gjør, og vi jobber hardt for å nå vår visjon gjennom å utvikle verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Kilde: finn.no

Les mer
19.04.21

Customer & Receivables Manager

Stilling ledig hos DHL Express (Norway) AS

Vil du lede et fantastisk kundeserviceteam mot nye høyder? Vi ser etter en deg som har hjerte for mennesker, ledelse og kontinuerlig forbedring til å bli med på vår reise!

Vi i DHL Express er ambisiøse og vi skal styrke vår posisjon i det norske markedet, og nøkkelen til dette er å satse på kompetanse og utvikling av våre medarbeidere, slik at vi er kundens førstevalg - hver gang. Kilde: finn.no

Les mer
13.04.21

Controller Kreditt

Stilling ledig hos Askim & Spydeberg Sparebank.

Controller kreditt: Askim & Spydeberg Sparebank skal være en sentral bidragsyter til utvikling av lokalsamfunnet. Vi er i en spennende vekstfase og vår rådgivning og kompetanse er viktig for videre utvikling i regionen. Spennende vil det også være å få bidra til å bygge opp en ny bank-allianse som skal gjøre oss til en enda bedre lokalbank.

Vi skal nå styrke vårt kredittfaglige miljø med en nyopprettet stilling. Som Controller er du sentral i arbeidet med å bedre og utvikle virksomhetsstyringen i banken og bidra med kompetanse inn i alliansen. Du vil være en vesentlig bidragsyter i å øke kvaliteten i alle ledd på kredittområdet. Kilde: finn.no

Les mer
06.04.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA