Abonnementspriser – Credit News

Valuta

 

På våre abonnementsider vil du finne viktig og praktisk informasjon rundt utfordringene med valuta, valutakurser, valutarisiko- og sikring.

 
Dersom din bedrift har omsetning i utlandet, følg med her !
 
Valutakursenes svingninger virker jo i utgangspunktet tilsynelatende utrolig vanskelig å følge med på og valutarisiko virker jo som en absolutt ”værsting” av de forskjellige typer risiki vi står overfor i internasjonal business.
 
Men heldigvis, også valutarisiko kan defineres, styres og sikres og i tillegg har Euroens inntreden gjort bildet mer oversiktlig enn tidligere.
 
Norges Bank
 
Tegn abonnement på Credit News og få tilgang til denne fagsiden du også !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA