Credit News Nasjonale Nyheter

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Regulering av crowdfunding

Finansdept. har invitert til høring knyttet til regulering av crowdfunding
Finans Norge er positive til nye finansieringskilder, men understreker at lik risiko bør reguleres likt. Finanstilsynet har i sitt høringssvar lagt seg på en svært konservativ linje som langt på vei vil begrense disse plattformenes muligheter. Kilde: finansnorge.no
Les mer
14.12.18
 

Styringsrenten

- styringsrenten holdes uendret på 0,75 prosent
13.12.18: Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.
Oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette. Det er blitt gradvis mindre ledige ressurser i økonomien, og kapasitetsutnyttingen synes nå nær et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2 prosent.
Les mer
13.12.18
 

Gjeldsregister-nytt

- vil få på plass gjeldsregister før nyttår
Myndighetene skal nå få på plass et gjeldsregister så fort som mulig.
Barne- og likestillings- og forbrukerminister Linda Hofstad Helleland sier myndighetene prøver å få på plass gjeldsregisteret før nyttår, og i alle tilfeller så fort som mulig, melder TDN Direkt. Kilde: hegnar.no
Les mer
11.12.18
 

Få selvstendig næringsdrivende er avhengige av kun én enkeltkunde

- her til lands er 174 000 mennesker selvstendig næringsdrivende, og de aller fleste har flere ben å stå på
Likevel er det en debatt om hvorvidt noen selvstendig næringsdrivende i praksis jobber som om de er ansatte, siden de har bare én enkeltkunde. Blant de få som er avhengige av én enkeltkunde har 2 av 5 høyere utdanning. Kilde: ssb.no
Les mer
10.12.18
 

Norsk økonomi er nær konjunktur-nøytral

- den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter, godt hjulpet av økte petroleumsinvesteringer i 2019
Renta skal videre opp, lønnsveksten blir høyere og arbeidsledighet vil falle litt til. Kilde: ssb.no
Les mer
10.12.18
 

Sykehus må betale lønn med kreditt

- styret i Helse Møre og Romsdal vil kutte 200 årsverk i helseforetaket
– Den økonomiske situasjonen er svært alvorlig, sier styreleder Ingve Theodorsen, som på styremøtet tirsdag ga klar beskjed til styret om at det kreves strakstiltak, skriver NRK Møre og Romsdal.
Det innebærer å kutte 200 årsverk i helseforetaket. En ekstern kontrollgruppe skal nå hjelpe ledelsen i helseforetaket å gjennomføre nedbemanningen. Kilde: dagensmedisin.no
Les mer
10.12.18
 

Konsumpris-indeksen

- 27 prosent høyere strømpriser presser opp konsumprisindeksen
De høye strømprisene bidro igjen mest til oppgang i konsumprisindeksen (KPI), som steg 3,5 prosent fra november i 2017 til samme måned i år. Kilde: SSB/abcnyheter.no
Les mer
10.12.18
 

Regjeringen urolig over forbrukslån – kaller inn bankene

- Regjeringen har over lengre tid sett med uro på utviklingen i forbrukslånsmarkedet, og til uka er flere banker og andre aktører kalt inn til møte
Det er finansminister Siv Jensen (Frp), justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H) som inviterer til møtet.
Regjeringen har over lengre tid sett med uro på utviklingen i forbrukslånsmarkedet. Kredittkortlån og andre typer forbrukslån kan være nyttige produkter, men det er en rekke eksempler på at enkeltpersoner får problemer som følge av for store opptak av forbruksgjeld, heter det i en pressemelding. Kilde: msn.com
Les mer
07.12.18
 

Regionalt nettverk: Fortsatt gode vekstutsikter

- kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om god vekst i produksjonen de siste tre månedene
Bedriftene venter at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret.
Samlet rapporterer kontaktene om god vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten er uendret fra august, og bedriftene venter at veksten vil tilta litt de neste seks månedene. Kontaktene viser til tiltakende aktivitet i oljesektoren, økte offentlige investeringer og digitalisering av både privat næringsliv og offentlig sektor. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
04.12.18
 

Høring - Grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjement

- Norges Banks brev av 3. desember 2018 til Finansdepartementet
Vi viser til høring av 30. oktober 2018 der Finansdepartementet ber om merknader til høringsutkast om grenser for vesentlig beløp for identifisering av misligholdte engasjement.
Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet absolutte grenser på 1000 kroner for massemarkedsengasjement og 2000 kroner for andre engasjement, samt relative grenser på 0 prosent av totalengasjementet for massemarkedsengasjement og 1 prosent for andre engasjement.
Både absolutt og relativ grense må overstiges før et beløp anses å være vesentlig. Finanstilsynet foreslår at grensene skal gjelde fra 31. desember 2020. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
04.12.18
 

Eksportkreditt-sjefen om offshore-næringens redningspakker

- Jeg tror ikke en full runde to kommer nå
Oljebremsen har ikke sluppet taket helt ennå, men sjefen i Eksportkreditt Norge ser ikke en ny stor bølge med restruktureringer komme helt ennå. Han er mer bekymret for hva som skjer mellom 2020 og 2022. Kilde: e24.no
Les mer
03.12.18
 

Slik blir den nye skattemeldingen

Skatteetaten jobber for tiden med å utvikle en enklere og mer brukervennlig skattemelding, tidligere kalt selvangivelse
Her kan du lese om de viktigste endringene. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
03.12.18
 

Sendte ut 500.000 purrebrev i året

- nå slutter de med det
Nye regler for EU-kontrollen, du må følge med.
EU-kontroll er obligatorisk for alle personbiler fra de er fire år gamle. Da skal bilen inn til kontroll, annet hvert år. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
03.12.18
 

European Consumer Payment Report 2018

The European Consumer Payment report provides insights to European consumers’ views on their economic outlook, and is thus a barometer on the economic whereabouts of Europe from the consumer’s perspective
Intrum: The European Consumer Payment Report is based on a survey that was conducted simultaneously in 24 European countries during September 2018, and we had 24 398 respondents. Kilde: Intrum.com
Les mer
03.12.18
 

Nytt fra Norges Bank

- valutatransaksjoner i desember 2018
Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 350 millionar kroner kvar dag til og med 14. desember 2018.
Les mer
30.11.18
 

Boliggjeld fortsetter å øke

- viser ny statistikk fra SSB
Renteutgifter på boliglån har gått ned siden 2012, samtidig som boliggjeld har fortsatt å øke.
Barnefamilier bruker mest på bolig, men enslige forsørgere og unge aleneboende er mest tynget av boutgiftene. Kilde: nrk.no
Les mer
28.11.18
 

Nå kommer gjeldsregisteret, men vil det hjelpe?

Gjeldsregisteret skal dempe dagens kredittfest, men er det godt nok?
De siste årene har det vært en enorm vekst i opptak av usikret gjeld, og da særlig forbrukslån. I dag har nordmenn en samlet usikret gjeld på 110 milliarder. Dette har ført til at myndighetene har vedtatt en gjeldsinformasjonslov og derav fått utarbeidet to gjeldsregister. Kilde: nettavisen.no
Les mer
27.11.18
 

Tesla var uker unna å gå konkurs

- selskapet blødde penger, sier Musk
Det har tidligere versert rykter om økonomiske problemer innad Tesla som følge av haltende produksjon av deres nyeste bilmodell, Modell 3. Kilde: itavisen.no
Les mer
27.11.18
 

Forventnings-undersøkelse

- Norges Bank, 4. kvartal 2018
På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
26.11.18
 

Forberedelser til Brexit for kunder av britiske kreditt-vurderingsbyråer og transaksjons-registre

- ESMA-uttalelse
Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) oppfordrer kunder av britiske kredittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre å forberede seg på at det ikke blir en overgangsordning mellom EU og Storbritannia. Disse foretakene vil da miste sin EU-registrering. Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
26.11.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News