Credit News Nasjonale Nyheter

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Betalings-strømmer

- mellom Norge og utlandet
Økte bankoverføringer til og fra utlandet.
Overføringene inn til Norge gikk opp med 28 milliarder kroner fra 1. kvartal 2018 til 2. kvartal 2018. Verdien av bankoverdføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 23 milliarder kroner.
Les mer
21.08.18
 

Sbanken mener svartelister er fulle av feil

- listene over høyrisikopersoner som bankene bruker er fulle av feil, mener antihvitvaskingssjef Julie Jensen-Svendsrud i Sbanken
Titusenvis av nordmenn er utpekt som risikopersoner i den globale databasen World-Check som brukes av verdens banker. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
21.08.18
 

Tre av ti nordmenn deler sine private passord

Ekspert: Stort behov for digital sikkerhetsopplæring på arbeidsplassen
Hele tre av ti nordmenn deler private passord som de anser som viktige med andre. – Dette viser med all mulig tydelighet at det er et stort behov for digital opplæring i mange norske virksomheter, mener cybersikkerhetsekspert hos NorSIS, Bjarte Malmedal.
NorSIS-undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned, som blir arrangert i oktober hvert år. Bak arrangementet står NorSIS, Justis- og beredskapsdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), EUs informasjonssikkerhetsorgan ENISA og en rekke private samarbeidspartnere. Kilde: norsis.no
Les mer
21.08.18
 

Vi trenger 77.460 nye bedrifter hvert år frem mot 2040

For å sikre det norske velferdssamfunnet også i fremtiden trengs det 77.460 nye bedrifter i snitt per år frem til 2040
I 2017 ble det etablert 60.230 nye bedrifter. – Det betyr at vi trenger nesten 30 prosent flere gründere i Norge hvert år frem mot 2040, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.
Med hjelp av Ny Analyse har DNB, med utgangspunkt i Perspektivmeldingens framskrivinger, undersøkt hvor mange bedrifter som årlig må skapes i Norge for å kunne bevare velferdsmodellen.
– Det startes omtrent 60 000 bedrifter i Norge hvert år, det betyr at vi trenger en økning på 17.460 flere bedrifter enn det som etableres i dag, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB. Kilde: dnbnyheter.no
Les mer
21.08.18
 

Økonom avlyser eldrebølgen

Økonom Sindre Farstad avlyser eldrebølgen og mener andelen sysselsatte ikke faller med friskere eldre
En professor er enig og kaller eldrebølgen en bløff. Kilde: nettavisen.no
Les mer
20.08.18
 

Idar Vollvik taper nye millioner

2017 var langt fra et lønnsomt år for Idar Vollviks Ludo-imperium
Idar Vollvik har solgt alt fra hardangerbestikk til høytrykkspylere og sexy nissedrakter i seks år. Men selv om sjefen selv ikke tar ut lønn, går butikken i minus, skriver Finansavisen. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
20.08.18
 

Slik finner du ut om du er svartelistet

Er du utpekt som en høyrisikoperson uten å vite det og oppført i databasen World-Check?
Slik går du frem for å finne det ut. Kilde: dn.no
Les mer
20.08.18
 

Norske barn på bankenes svarteliste

- tusenvis av nordmenn, inklusive barn, er på bankenes svarteliste
Sjef for antihvitvasking i Sbanken, Julie Jensen-Svendsrud, er ikke imponert over kvaliteten på listene over høyrisikopersoner som bankene bruker. Kilde: nettavisen.no
Les mer
20.08.18
 

Styringsrenten

- uendret på 0,50 prosent
Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.
I Pengepolitisk rapport 2/18, som ble publisert 21. juni, var hovedstyrets vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå.
Den underliggende prisveksten var lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsa at lønns- og prisveksten etter hvert ville øke.
Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i september i år.
Les mer
16.08.18
 

Bekymrings-melding om unges pengebruk

- mange unge lever på forbrukslån
Nesten én av ti unge mellom 19 og 29 år oppgir at de delvis forsørger seg selv ved hjelp av kortsiktig kreditt eller forbrukslån. Inkassosjef advarer.
Det er i en måling som YouGov har foretatt for Nordea blant nesten tusen personer at trenden vises. I alt 8 prosent av de spurte mellom 19 og 29 år oppgir at de dels «forsørger» seg selv med kortsiktig gjeld. Bankens egen forbrukerøkonom, Elin Reitan, sier til E24 at funnet er bekymringsfull. Kilde: msn.com
Les mer
13.08.18
 

Venter på regler for folkefinansiering

Folket vil låne ut penger. Regjeringen nøler
Aksel Mjøs droppet jobben som adm. direktør i DNB Kapitalforvaltning til fordel for doktorgradsarbeid ved Norges Handelshøyskole og en tilværelse som sauebonde på Osterøy. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
13.08.18
 

Skatte-direktoratet overtar oppgaver fra Skatteklage-nemnda

- fra 1. august 2018 overtok Skattedirektoratet som klageinstans for en rekke saker som tidligere ble behandlet av Skatteklagenemnda
Formålet er å redusere restansene i Skatteklagenemnda og dermed redusere saksbehandlingstiden.
Siden ordningen med ny skatteklagenemnd ble innført fra 1. juli 2016 har det bygget seg opp betydelige restanser av ubehandlede klager og saksbehandlingstiden har blitt svært lang. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
13.08.18
 

Om kort tid vil du kunne lage din egen bank

Hun var hippiebarnet som ville bli skuespiller. I stedet valgt hun bank og finans, og har innvilget forbrukslån til 1,3 millioner låntagere
Tine Gottlob Wollebekk ser ukomfortabelt inn i kamera. – Nå må vi være ferdige snart. Vi forstyrrer de ansatte, sier hun til Finansavisen mens hun titter nervøst på sine kolleger. Kilde: abcnyheter/msn.com
Les mer
12.08.18
 

Renteoppgangen rykker nærmere

- tiden med rekordlav styringsrente er i ferd med å renne ut, ifølge analytikerne
Den ventede renteøkningen i løpet av høsten vil være første endring siden styringsrenten ble senket til rekordlave 0,5 prosent mars 2016. Kilde: nrk.no
Les mer
12.08.18
 

Konsumpris-indeksen

- oppdatert 10. august 2018
Neste oppdatering: 10. september 2018.
Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018. Kilde: ssb.no
Les mer
12.08.18
 

Norsk Lysningsblad - oppdatert statistikk

Pr. Juli 2018.
Kunngjeringar - Proklama - Gjeldsforhandlingar - Mortifikasjonar - Andre kunngjeringar
Les mer
11.08.18
 

Gjeldsveksten

- svakere innenlandsk gjeldsvekst
Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av juni 2018, ned fra 6,1 prosent måneden før. Kilde: ssb.no
Les mer
11.08.18
 

Equinors kredittrating

- oljekjempen får løftet kredittratingen med et hakk
Ytterligere oppgraderinger skal imidlertid mye til. Kilde: hegnar.no
Les mer
11.08.18
 

Forenkling for flere typer lånesøknader

- samtykkebasert lånesøknad skal ikke lenger bare gjelde ved søknader om lån med pant i eiendom
Fra 1. oktober utvides ordningen til å gjelde de fleste typer lån.
Samtykkebasert lånesøknad (SBL) er en del av DSOP-programmet (Bits.no) og er mekanismen som muliggjør digital innhenting av skattegrunnlag og inntektsdata hos Skatteetaten med samtykkeløsning fra Altinn.
SBL skal sikre en god kundeopplevelse for lånesøkeren ved at låneprosessen blir enklere og tryggere. (DSOP=digital samhandling offentlig-privat). Kilde: finansnorge.no
Les mer
08.08.18
 

Bondelaget frykter konkurser

- grunnet EU-import
En ny avtale mellom Norge og EU mer en dobler tollfri import av storfekjøtt fra EU-land.
Bondelaget frykter at norske bønder vil rammes av konkurs. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
07.08.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News