Credit News Nasjonale Nyheter

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Foto: Elisabeth Holvik er sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen

Lånet ditt blir nok dyrere i sommer. Men hvorfor skjer det?

- Conecto med sin årlige konferanse for bank/finans
Nå skal du forberede deg på smalere tider for bedriftens økonomi fordi Norges Bank varsler renteøkninger. Her skal jeg forsøke å forklare deg bakgrunnen for hvorfor dette skjer nå. I Norge vokser økonomien, for oljeprisen går opp. Siden vi i Norge har 78 prosent skatt på oljeinntektene kan man litt enkelt si at Norge øker i verdi når oljen øker i verdi. Siden oljeprisen har økt, har flere ønsket å investere i oljesektoren. Statistisk Sentralbyrå mener nå at investeringene i oljesektoren kommer til å øke med 21% fra 2018 til 2019. Det er en sterk økning.
HANDELSKRIGEN MELLOM USA OG KINA
Globaliseringen, det at landene handler mer med hverandre, har gjort at flere har trengt å transportere varer over større strekninger. Da trenger de drivstoff, og det drivstoffet kommer gjerne fra olje i Nordsjøen. Høyere etterspørsel gir høyere priser og så videre. Bra for AS Norge.
Men i det siste har det skjedd mye på verdensmarkedet. USA og Kina er i handelskrig med hverandre, og begge landene har innført toll på varer seg imellom. Det betyr at varer fra kina til USA blir dyrere. Og omvendt. Slikt gjør at handelen - selve motoren i globaliseringen - går ned.
Dette kommer til å slå negativt ut for Norge. Færre trailere og skip skal kjøre og seile med varer, dermed trenger de ikke så mye drivstoff. Prisen på drivstoff har allerede gått ned. Dette er et fenomen noen kaller «slowbalization». Globalization slowing down.
Les mer - Lånet ditt blir nok dyrere i sommer. Men hvorfor skjer det?
18.06.19
 

Dette taler for rentehopp på torsdag

- torsdag avholdes et nytt rentemøte i Norges Bank
Til tross for usikkerheten i internasjonal økonomi tyder mye på at sentralbanksjef Øystein Olsen vil heve renten. Kilde: hegnar.no
Les mer
16.06.19
 

Folkefinansiering satt på dagsordenen

- bruken av folkefinansiering øker i Norge
…. og bidrar til finansiering av prosjekter som ellers ikke får ordinær bankfinansiering.
Samtidig er det behov for regulering og regelverk. Under Finans Norges frokostmøte onsdag 12. juni rettet statssekretær Geir Olsen klar kritikk mot Finanstilsynets for å regulere folkefinansiering for strengt. Kilde: finansnorge.no
Les mer
16.06.19
 

Dette bekymrer Lindorff

- Lindorff er bekymret for 120.000 norske husholdninger
I første kvartal økte antall innkommende inkassosaker tilknyttet privatpersoner med nær 15 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode året før, ifølge en pressemelding fra Lindorff. Kilde: hegnar.no
Les mer
14.06.19
 

DNB-sjefen vil gjøre mer innen forbrukslån

DNB har ikke tatt del i den kraftige veksten innen forbrukslån
Det vil den nye DNB-sjefen endre på. Kilde: dn.no
Les mer
13.06.19
 

Forbrukslåns-markedet krymper

- etter at strengere regulering av forbrukslån ble innført i fjor og i år, merker markedet en nedgang
Det er finansminister Siv Jensen (Frp) fornøyd med. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
13.06.19
 

Norges Banks regionale nettverk: Høyere vekst

- bedriftene i Regionalt nettverk melder at veksten i produksjonen har tiltatt siden februar
Veksten siste tre måneder er den høyeste siden høsten 2012. Aktiviteten øker mest hos oljeleverandørene, tjenesteyterne og innenfor bygg og anlegg, men har også tiltatt i varehandelen. Høyere oljeinvesteringer, kjøp av teknologirelaterte tjenester og store offentlige investeringer bidrar mest til oppgangen.
Les mer
11.06.19
 

Finansielt utsyn - juni 2019

Finanstilsynet: Høy gjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig risiko for den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge
Gjeldsveksten blant husholdningene har i flere år vært høyere enn inntektsveksten, slik at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang.
Også gjelden i norske ikke-finansielle foretak, målt som andel av BNP, er på et historisk høyt nivå. Prisstigningen på boliger og næringseiendom har vært sterk i mange år, særlig i Oslo-regionen.
Les mer
07.06.19
 

Datatilsynet varsler personvern-tilsyn i år

- ett år etter at GDPR trådte i kraft, varsler Datatilsynet at både små og store selskaper vil få tilsyn i år
Sommeren 2018 trådte EUs personvernforordning, også kjent som GDPR, i kraft i Norge. Det førte til enorm oppmerksomhet rundt personvernspørsmål, og denne oppmerksomheten er fortsatt stor, sier Janne Stang Dahl i Datatilsynet. Kilde: infotjenester.no
Les mer
06.06.19
 

Ny rekord - husholdningene skylder over 3500 milliarder

Norske husholdninger skylder nå over 3500 milliarder kroner til innenlandske banker og finansinstitusjoner
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at ved utgangen av april skyldte husholdningene 3504 milliarder kroner. Denne gjelden omfatter bare husholdningenes innenlandske gjeld, den såkalte K2. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
29.05.19
 

270.000 nærings-drivende risikerer titusenvis av kroner i mulkt

- fordi de ikke har levert inn skattemeldingen
I fjor utgjorde mulktene 360 millioner kroner.
Mens vanlige lønnsmottakere har frist på seg innen utgangen av april på å levere inn sin skattemelding, har næringsdrivende frist til midnatt 31. mai. Det begynner derfor å haste for de som ennå ikke har redegjort for inntektene og utgiftene for fjoråret. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
29.05.19
 

Større tro på egen økonomi

- og renteuroen synes å avta
2.kvartalstallene for Forventningsbarometeret viser en stabil utvikling i hovedindikatoren som ligger på et høyt nivå målt mot gjennomsnittet de siste fem årene.
Troen på egen økonomi er sterk og stiger dette kvartalet. Kilde: finansnorge.no
Les mer
28.05.19
 

Støtter opprettelsen av register over reelle rettighetshavere

Finans Norge
Finans Norge støtter opprettelsen av et nasjonalt register over reelle rettighetshavere. Opprettelsen av et slikt nasjonalt register er et krav etter EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv.
Det bevilges nå 20 mill. kroner til opprettelsen. Kilde: finansnorge.no
Les mer
23.05.19
 

Full krise i bokhandelkjeden Notabene

- 28 inkassokrav på tilsammen 1,7 millioner kroner
Bokhandelkjeden jobber videre med kostnadstilpasninger og med finansiering for å sikre videre drift.
Kreditorer har fremmet inkassokrav på til sammen 1,7 millioner kroner mot bokhandelkjeden Notabene siden nyttår. Torsdag gikk det også ut brev om betalingsstans og frivillig gjeldsordning i søsterselskapet Norsk bokdistribusjon. Kilde: dn.no
Les mer
20.05.19
 

Neste år kan skattepengene komme tidligere

- mange venter nå på å få skattepengene inn på konto. Det skjer først i slutten av juni
Neste år kan de komme tidligere.
I revidert nasjonalbudsjett orienterer regjeringen om et IT-prosjekt i Skatteetaten som heter Sirius.
Når dette rulles ut, vil det skje flere endringer rundt skattemeldingen: Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
15.05.19
 

Tror renten skal opp fire ganger

- Nordea endrer
Nordea Markets er blitt større rentepessimister og tror på fire nye rentehevinger i 2019 og 2020. Men Norge er annerledeslandet i internasjonal økonomi.
Dermed er Nordeas eksperter mer pessimistisk enn Norges Bank, som ser for seg tre renteøkninger, hver på 0,25 prosentpoeng frem mot utgangen av neste år. Kilde: msn.com
Les mer
15.05.19
 

Butikkdød i Norge

- samtidig fosser den svenske nettkjempen Boozt frem
Sterk vekst i Norge for den svenske nettkjempen. Den svenske nettbutikken Boozt fortsetter å øke salget sitt kraftig, både i Norge og resten av Norden.
Kontrasten fra Boozt og andre nettaktører som Zalando til norske tradisjonelle motekjeder er gigantisk.
En rapport fra bransjeorganisasjonen Virke tidligere i år viser at omsetningen i landets klesbutikker har falt med over 900 millioner kroner. Kilde: msn.com
Les mer
15.05.19
 

Gjeldsportalen kommer i drift til sommeren

- da kan bankene få oversikt over din totale forbruksgjeld
Alle finansforetakene i Norge er fra 1. juli pålagt å rapportere inn kundenes forbrukslån og kredittkortgjeld til alle gjeldsinformassjonsforetak. Finansnæringens gjeldsportal Norsk Gjeldsinformasjon AS er blant foretakene som vil tilby oversikt over privatpersoners forbruksgjeld.
Dermed vil alle finansforetakene endelig også kunne innhente informasjon om personkunders samlede forbruksgjeld samt samlet kredittramme. Privatpersoner vil kunne hente ut tilsvarende oversikt på seg selv. Hensikten er at banker og andre långivere skal få et bedre grunnlag for å vurdere lånesøknader. Kilde: dnbnyheter.no
Les mer
15.05.19
 

Nå blir det slutt på å selge boligen «som den er»

- det går mot endringer i avhendingsloven som skal få bukt med useriøse aktører i eiendomsbransjen og gjøre boligkjøp enklere for forbrukerne
Torsdag kom kommunal- og forvaltningskomiteen med sin innstilling til endringer i avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom.
Ettersom regjeringspartiene stiller seg bak endringsforslaget, tyder alt på at forslaget går gjennom. Første stemmegivning finner sted 16. mai. Kilde: aftenposten.no
Les mer
13.05.19
 

Bedre sykepenge-ordning for selvstendig næringsdrivende

- Sykepengeordningen for selvstendig næringsdrivende blir styrket i revidert budsjett for 2019
Selvstendig næringsdrivende som blir syke, har i dag ikke krav på mer enn 75 prosent av sykepengegrunnlaget det første året. Lønnsmottakere kompenseres med 100 prosent sykelønn.
– Fra 1. oktober i år vil det heves til 80 prosent, sier parlamentarisk leder Terje Breivik i Venstre. Kilde: dagsavisen.no
Les mer
13.05.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News