Credit News Nasjonale Nyheter

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Bomselskapenes kostnader stiger

Regjeringens bompengereform skulle gi store besparelser i administrasjon og rentekostnader, men nye tall viser at kostnadene stiger
Reformen kuttet antall bomselskap i Norge fra rundt 60 til 5 regionale selskaper for å gi mer penger til vei. Men de siste tallene fra Statens vegvesen viser at kostnadene har steget fra 2017 til i fjor, melder NRK. Kilde: msn.com
Les mer
21.08.19
 

Ny rekord i oljefondet

- tross uro i økonomien
Oljefondet var verdt 9.162 milliarder norske kroner ved utgangen av andre kvartal. Avkastningen ble på 256 milliarder norske kroner, en økning på 3 prosent.
Det er første gang oljefondet er på over ni tusen milliarder kroner, sier nestleder Trond Grande i oljefondet. Kilde: dagsavisen.no
Les mer
21.08.19
 

Formuene hoper seg opp i og rundt storbyene

SSB-tall
Formuene i Norge har blitt ytterligere konsentrert i Oslo, Bergen, Trondheim, Asker og Bærum, viser ferske tall.
Det viser SSB-tall fra årene 2013-2017, målt ut fra formuesskatteinntekt. – De skattegrepene regjeringen gjør, har en veldig, veldig skjev geografisk profil, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
20.08.19
 

Sportskjedene G-sport og G-Max legges ned

- Gresvig-sjef Lars Kristian Lindberg velger å legge ned kjedene etter milliardtap
Butikkene flyttes over til Intersport-kjeden. Det var Dagens Næringsliv som først meldte om saken.
Gresvig velger å legge ned kjedene G-sport og G-max, som sportkonsernet har brukt gigantbeløp på å bygge opp. Kilde: aftenposten.no
Les mer
19.08.19
 

Styringsrenten uendret på 1,25 prosent

Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent
I Pengepolitisk rapport 2/19, som ble publisert 20. juni, var hovedstyrets vurdering at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi var noe over et normalt nivå. Den underliggende prisveksten var litt høyere enn inflasjonsmålet på 2 prosent.
Styringsrenten ble hevet med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt videre opp i løpet av året. Kilde: Norges-bank.no
Les mer
15.08.19
 

Korrupsjons-indeks

- så korrupt er Norge
De 20 mest og 20 minst korrupte landene i verden.
Godt land, dårlig land: Mer enn to tredjedeler av verdens land har et alvorlig korrupsjonsproblem. Fra bestikkelse og manipulerende valg til å forvirre offentlige midler og skremme eller til og med å angripe politiske motstandere og journalister, det foregår uetiske samhandlinger over hele verden.
Ved å bruke de nyeste dataene fra Transparency Internationals årlige korrupsjonsperspektivindeks (CPI), teller vi ned verdens minst og mest korrupte steder. Kilde: msn.com
Les mer
13.08.19
 

16.075 nye føretak i 2. kvartal 2019

- oppdatert 8. august 2019
Neste oppdatering 8. november 2019. Kilde: ssb.no
Les mer
12.08.19
 

Kredittindikator

- oppdatert 2. august, 2019
5,7 %: Tolvmånedersvekst i publikums innenlandsgjeld K2 juni 2019. Kilde: ssb.no
Les mer
05.08.19
 

Norsk økonomi – En tidsbombe kan være detonert

Noe skurrer. Er alt så bra som en kan få inntrykk av?
Makroanalyse fra Njål Eivind Kleiven, journalist i Hegnar.no: «Vi er annerledeslandet», «det går bra i norsk økonomi», «vi er best i verden». Sitatene over er en gjenganger i mediebildet, men de kan også harmonere med tankesettet til Ola Nordmann. Og det er kanskje berettiget? Kilde: abcnyheter.no
Les mer
30.07.19
 

Bankenes skjulte triks gir deg regningen

- slik gjør de det
Bankene pøser ut nye låneprodukter og dytter regninga over på de lojale kundene. BN Bank mener bankenes prislister er mer villedende enn veiledende. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
19.07.19
 

Ny skrell for XXL

- vi er skuffet
XXL-resultatet mer enn halvert på ett år.
Sportskjeden XXL hadde et resultat på 58 millioner kroner før skatt i andre kvartal 2019. Resultatet er mer enn halvert på ett år. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
19.07.19
 

Nille har tapt 700 millioner kroner på to år

- ryddejobben fortsetter i den kriserammede lavpriskjeden Nille
I fjor tapte selskapet over 200 millioner kroner.
Dagens Næringsliv skriver at Nille hadde en omsetning på 1,5 milliarder kroner og et negativt resultat på 206 millioner kroner i 2018. De siste to årene er over 700 millioner kroner tapt.
– For oss er det snakk om å leve eller ikke leve, sier Nille-toppsjef Kjersti Hobøl, som i fjor fikk jobben med å få lavpriskjeden på beina igjen etter at DNB ufrivillig endte opp som eier. Kilde: nettavisen/msn.com
Les mer
16.07.19
 

Norges Bank-nytt

- valutatransaksjoner i juli 2019
Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 600 millionar kroner kvar dag i juli 2019.
Les mer
01.07.19
 

Nå bør du kvitte deg med kredittkort du ikke bruker

Fra 1. juli vil bankene få bedre oversikt over dine kjøpskreditter, kredittkort og forbrukslån i nytt gjeldsregister
Nordmenns samlede forbrukslån økte fra 39 milliarder kroner i 2008 til 100 milliarder kroner i 2017. Forbruksgjelden fortsetter å øke og har nå passert 117 milliarder kroner, viser en fersk rapport fra Finanstilsynet.
Mandag 1. juli skal gjeldsregisteret etter planen være på plass, etter flere års ventetid. Kilde: aftenposten.no
Les mer
01.07.19
 

Nye utfyllende regler til lov om kreditt-vurderingsbyråer

EU-kommisjonen fastsatte i 2015 utfyllende regler til lov om kredittvurderingsbyråer
Det er ventet at reglene om kort tid innlemmes i EØS-avtalen og også gjennomføres i norsk rett.
EU-kommisjonen fastsatte i 2015 disse utfyllende reglene til lov om kredittvurderingsbyråer: Kilde: finanstilsynet.no
Les mer
26.06.19
 

Forsinkelses-rente

Finansdept. har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. juli 2019
Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Kilde: regjeringen.no
Les mer
26.06.19
 

Staten setter penger i «lovende» bedrifter

- siden starten har kostnaden vært 700 millioner kroner
Gjennom det statlige selskapet Investinor er staten i gang med å plassere 4,2 mrd. kroner for å gjøre utvalgte bedrifter «verdensledende». Tapene og kostnadene har vært store. Kilde: aftenposten.no
Les mer
26.06.19
 

Norges Bank hever styringsrenten

- til 1,25 prosent
Norges Banks hovedstyre har besluttet å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent.
Etter Norges Banks vurdering er det mest sannsynlig at renten vil bli satt videre opp i løpet av året. Finansdepartementet har samtidig besluttet å opprettholde kravet til motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 prosent fra utgangen av 2019. Kilde: finansnorge.no
Les mer
26.06.19
 
Foto: Elisabeth Holvik er sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen

Lånet ditt blir nok dyrere i sommer. Men hvorfor skjer det?

- Conecto med sin årlige konferanse for bank/finans
Nå skal du forberede deg på smalere tider for bedriftens økonomi fordi Norges Bank varsler renteøkninger. Her skal jeg forsøke å forklare deg bakgrunnen for hvorfor dette skjer nå. I Norge vokser økonomien, for oljeprisen går opp. Siden vi i Norge har 78 prosent skatt på oljeinntektene kan man litt enkelt si at Norge øker i verdi når oljen øker i verdi. Siden oljeprisen har økt, har flere ønsket å investere i oljesektoren. Statistisk Sentralbyrå mener nå at investeringene i oljesektoren kommer til å øke med 21% fra 2018 til 2019. Det er en sterk økning.
HANDELSKRIGEN MELLOM USA OG KINA
Globaliseringen, det at landene handler mer med hverandre, har gjort at flere har trengt å transportere varer over større strekninger. Da trenger de drivstoff, og det drivstoffet kommer gjerne fra olje i Nordsjøen. Høyere etterspørsel gir høyere priser og så videre. Bra for AS Norge.
Men i det siste har det skjedd mye på verdensmarkedet. USA og Kina er i handelskrig med hverandre, og begge landene har innført toll på varer seg imellom. Det betyr at varer fra kina til USA blir dyrere. Og omvendt. Slikt gjør at handelen - selve motoren i globaliseringen - går ned.
Dette kommer til å slå negativt ut for Norge. Færre trailere og skip skal kjøre og seile med varer, dermed trenger de ikke så mye drivstoff. Prisen på drivstoff har allerede gått ned. Dette er et fenomen noen kaller «slowbalization». Globalization slowing down.
Les mer - Lånet ditt blir nok dyrere i sommer. Men hvorfor skjer det?
18.06.19
 

Dette taler for rentehopp på torsdag

- torsdag avholdes et nytt rentemøte i Norges Bank
Til tross for usikkerheten i internasjonal økonomi tyder mye på at sentralbanksjef Øystein Olsen vil heve renten. Kilde: hegnar.no
Les mer
16.06.19
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News