Credit News Nasjonale Nyheter

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Nasjonal undersøkelse om ID-tyveri

- viser at handel på nett med en annens identitet er mest fremtredende
I samarbeid med Skatteetaten gjennomfører Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) årlig en undersøkelse for å kartlegge omfanget av identitetstyveri i Norge. Årets undersøkelse viser en (ikke signifikant) nedgang av ID-tyveri fra 4,2 % til 3,3 %.
Undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse viser liten nedgang fra 4,2 % i 2016 til 3,3 % i 2017.
Endringen er relativt liten, og denne kriminalitetsformen har fortsatt nesten 150 000 ofre som har opplevd at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger i løpet av de to siste år. Menn og dem under 30 år er litt mer utsatte enn gjennomsnittet.
De med høy utdanning er også mer utsatt. Kilde: norsis.no
Les mer
14.02.18
 

Du har fått denne regningen i februar hvert år

- i år kommer den ikke
Heretter er det betaling per døgn. At alle som eier en bil må betale årsavgift, har røtter helt tilbake til 1917. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
14.02.18
 

Arvekonfliktene som oftest havner i retten

- skillet mellom såkalte livs- og dødsdisposisjoner er uklart og bidrar til mange tvister
Så langt har Høyesterett behandlet over 100 saker. Spørsmål om livs- og dødsdisposisjoner kommer hyppig opp for domstolene.
I forarbeidene til ny arvelov anslås det at det har vært rundt 100 høyesterettsdommer knyttet til teamet de seneste 150 årene. Kilde: abcnyheter/msn.com
Les mer
13.02.18
 

Tiden er overmoden for elektroniske skifteoppgjør

- i følge Revisorforeningen
Hvert år dør rundt 40 000 personer i Norge, og arvingene blir tvunget til å forholde seg til skifteformer og prosedyrer som hører forrige århundre til.
Det er på tide med en digital revolusjon, mener Revisorforeningen.
Les mer
13.02.18
 

Finanstilsynet advarer forbrukere mot å kjøpe kryptovaluta

- kaller det svært risikable og spekulative produkter, som gir stor risiko for tap
Kryptovaluta er ikke regulert og blir omsatt på uregulerte markedsplasser. Valutaen vurderes som uegnet for langsiktig sparing for de fleste forbrukere, opplyser Finanstilsynet mandag.
De slutter seg dermed til de europeiske finanstilsynsmyndighetene som samme dag publiserte en felles advarsel mot den høye risikoen knyttet til å kjøpe og eie kryptovaluta som Bitcoin, Ether og Ripple. Kilde: digi.no
Les mer
13.02.18
 

Forventnings-barometeret

- for 1. kvartal 2018
Optimismen for norsk økonomi er stigende viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2018.
Folk i Trøndelag og Nord-Norge er nå mer positive, og jevnt over ønsker flere nordmenn enn før å bruke penger på reise og større anskaffelser. Kilde: finansnorge.no
Les mer
13.02.18
 

Finansierings-selskapenes Forening - statistikk

Oppdatert statistikk fra Finfo.
Nye leasinginvesteringer – 4. kvartal 2017. Andre utlån (nytegning) – 4. kvartal 2017. Factoring – 4. kvartal 2017. Kreditt- og betalingskort – 3. kvartal 2017. Ulike utlånstyper i mill. kroner og pst. av brutto utlån – 2016. Balansetall – 3. kvartal 2017
Les mer
12.02.18
 

Norsk Lysningsblad

- statistikk
Antall publiserte kunngjøringer de siste 6 månedene.
Les mer
12.02.18
 

Fleire nye føretak

- SSB
I 4. kvartal 2017 vart det registrert 15 274 nye føretak. Samanlikna med 4. kvartal 2016 er dette ein auka på 5,9 prosent.
Av dei nye føretaka var det 57 prosent einskildpersonføretak og 40 prosent aksjeselskap.
Les mer
12.02.18
 

Storbankene tror fortsatt på rekordlav rente ut året

- den rekordlave renten påvirkes neppe av ferske nøkkeltall, mener analytikerne i våre to største banker
Alle med boliglån kan puste ut etter at Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag rapporterte om økonomisk vekst i tråd med forventningene og en prisvekst under prognosene. Kilde: Nettavisen/msn.com
Les mer
12.02.18
 

Lånekassen

- stabilt lave renter i Lånekassen
Alle rentene på studielånet holder seg uendret eller går litt ned, fra 1. mars. Tre års fastrente blir lavere enn den flytende renten. Kilde: msn.com
Les mer
12.02.18
 

Kronen svekker seg kraftig

- etter inflasjontall
Kronen til sitt svakeste for året i etterkant av skuffende inflasjonstall.
- Dette er voldsomt. Det er en veldig kraftig bevegelse, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til Nettavisen. Kilde: msn.com
Les mer
12.02.18
 

Trendene for bilsalget i 2017

- i følge Infotorg
Nordmenn fortsetter å handle mer miljøvennlig enn vi gjorde for et år siden. Salg av både bensin og dieselbiler har gått ned det siste året. Samtidig har salget av nullutslipps kjøretøy økt sin markedsandel med 20,9 % i 2017.
Vi ser en stor økning på + 62,1 % for bruktimport av elbiler. Kilde: infotorg.no
Les mer
12.02.18
 

Skipsgaranti-ordningen

Nå kan du søke om garanti under den nye skipsgarantiordningen
Fra januar 2018 kan GIEK gi garanti for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge. Den nye ordningen ble vedtatt av Stortinget i desember 2017 og omfatter finansiering av blant annet fiskebåter, ferjer, brønnbåter, hurtigbåter og nærskipsfartsfartøy. Kilde: giek.no
Les mer
12.02.18
 

Norges Bank

Markedsoperasjoner ved kvartals- og årsslutt i 2018
Norges Bank vil tilby F-lån med full tildeling til fast rente over kvartals- og årsslutt i 2018. Markedsoperasjonene gjennomføres og har oppgjør på kvartalets siste handledag.
Forfall er første handledag i påfølgende kvartal. Budfristen er kl. 16.10. Renten er styringsrenten pluss 15 basispunkter.
Les mer
12.02.18
 

Her kan du sjekke lønna di mot 300 ulike yrker

Den gjennomsnittlige månedslønna i Norge var i fjor på 44 310 kroner, og dette tilsvarte en lønnsvekst på 2,3 prosent
Men hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? På Statistisk sentralbyrås nettside kan du søke etter lønnen til 300 ulike yrker.
Den gjennomsnittlige månedslønna i Norge var i fjor på 44 310 kroner, eller vel 1 000 kroner mer enn året før. Dette er likevel en av de svakeste lønnsvekstene Statistisk sentralbyrå har målt siden 2000.
Hvis vi ser på lønnsveksten for ulike grupper, blir bildet litt mer sammensatt. Noen grupper har høyere vekst enn gjennomsnittet, mens andre grupper har lavere vekst.
Men hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? Her kan du gå rett til statistikksøket med gjennomsnittslønn i 300 utvalgte yrker. Kilde: ssb.no
Les mer
06.02.18
 

Eiendom Norge nær ved å friskmelde boligmarkedet

- trass i et sesongkorrigert fall i boligprisene på 0,4 prosent i januar, er markedet i ferd med å normalisere seg, mener Christian Dreyer i Eiendom Norge
Både i Oslo og Bergen ble det solgt rekordmange boliger i januar. I landet sett under ett ble det solgt 6.762 boliger i januar, 8,4 prosent flere enn i samme måned i fjor. Kilde: msn.com
Les mer
05.02.18
 

Forbrukslån-banker

- risikerer bøter
Reglene ble strengere i fjor, men sjefen i Forbrukertilsynet sier det fortsatt «syndes» i markedsføringen av kjapp kreditt. Økonomisk straff er aktuelt, sier hun. Kilde: e24.no
Les mer
05.02.18
 

Opptrer som profesjonelle konkursryttere

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe ber regjeringen vurdere granskning av sykkel-VMs pengebruk
Det er Bergens Tidende som omtaler saken om pengebruken rundt sykkel-VM i Bergen i fjor høst, som nå kan få etterspill. kilde: dn.no
Les mer
02.02.18
 

Norges Bank

- valutatransaksjoner i februar 2018
Noregs Bank vil selje valuta på vegner av staten tilsvarande 900 millionar kroner kvar dag i februar 2018.
Les mer
02.02.18
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News