Credit News Nasjonale Nyheter

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Oljeprisen den høyeste på to år

- kronen til værs
Oljeprisen nærmer seg 60 dollar fatet - og kronen styrker seg. Kilde: nettavisen.no
Les mer
26.09.17
 

Norges Bank

Råd om motsyklisk kapitalbuffer, 3. kvartal 2017
Norges Banks hovedstyre har besluttet å gi Finansdepartementet råd om å holde bufferkravet uendret på 2 prosent fra utgangen av 2017.
Les mer
25.09.17
 

Selger Nets

- til utenlandske fond
Kvitter seg med Nets etter drøye tre år. Kilde: dn.no
Les mer
25.09.17
 

Styringsrenten

- uendret på 0,50 prosent
Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.
Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene.
Les mer
22.09.17
 

SR-Bank vil ha fond på halv milliard til Stavanger

SR-Bank vil sammen med Lyse og Smedvig få fart på gründerselskapene
Nå håper de staten bidrar med 250 millioner kroner for å få opprettet et såkalt såkornfond.
– Vi har fått med oss partnere og vil kunne få inn 250 millioner kroner i privat kapital til et såkornfond i Stavanger. Men alt er betinget av at staten kommer på plass med samme sum – og at vi får de rette folkene til å lede fondet, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SR-Bank, til Ytra.
Et såkornfond er et aktivt eierfond som går inn med egenkapital i innovative små bedrifter. Målet er å bidra til å skape vekst og kompetansebaserte arbeidsplasser.
Det var Stortinget som i sin tid besluttet å etablere ordningen i Norge. Regjeringen har så langt bevilget 125 millioner kroner til et såkornfond i Stavanger, men denne summen må dobles om det skal bli en realitet. Kilde: sparebank1.no
Les mer
19.09.17
 

Ber kundene bruke opp 240 millioner

- kundene har milliardbeløp utestående i opparbeidede bonuser på fordelskort
Nå ønsker Meny at kundene forsyner seg av den store bonuspotten. Kilde: dn.no
Les mer
19.09.17
 

Nordmenn tjener mindre og bruker mer

Ikke siden 2010 har nordmenn spart så lite av inntekten sin som i årets andre kvartal
Det bekymrer økonomene. Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse og forfatter av boka «Gjeld. Hvordan Vesten lurte seg selv», mener nordmenn tar for stor risiko med sin privatøkonomi. Kilde: hegnar.no
Les mer
19.09.17
 

Auke i samla skatte-innbetalingar

Hittil i år er det betalt inn 533 milliardar kroner i skatt i Noreg
Det er nesten 18 milliardar meir enn det som vart betalt i den same perioden i fjor. Kilde: ssb.no
Les mer
18.09.17
 

Føretaks-registeret

Registrer i Føretaksregisteret innan årsskiftet
Enklare, raskare og billigare. Det meste kan du sende inn elektronisk. Nytt høvet!
Les mer
15.09.17
 
Foto: Marit Øvre-Johnsen, DNB Markets

Økonomiske utsikter

Marit Øvre-Johnsen, DNB Markets, på Sergels frokostseminar 14.september
Med utgangspunkt i markedsrapporten av 22.august, fra DNB Markets, tok Marit Øvre-Johnsen oss gjennom disse temaene på en informativ måte.
Global økonomi med vind i seilene. Utviklingen i 2017 bedre enn forventet. Veksten er bredere basert. Vekst også i arbeidsmarkedet. Mindre drahjelp fra Kina vil dempe global vekst fremover. gradvis høyere renter.
Oljepengebruken i Norge må strammes inn.
1 Sammendrag, fra rapporten: Høytrykk, men ikke skyfritt - Det synkrone oppsvinget fortsetter, men i lavere fart fra neste år. Global konkurranse hindrer rentekalddusj - Når Riksbanken og ESB lirker foten av gasspedalen, vil også den norske styringsrenten stige - Boblesprekk i finansmarkeder og hard Kina-landing kan gi lavere renter, inflasjonshopp kan gi høyere renter
Norsk økonomi: - Veksten er på vei opp, men boligmarkedet kjølner - Norges Bank følger etter andre sentralbanker med renteheving, tross lav inflasjon - Fortsatt risiko for at et markert boligprisfall rammer norsk økonomi. Kilde: DNB Markets, rapport av 22.august, 2017.
Les mer
14.09.17
 

Slaktet regjeringens momsgrep på netthandel

- håver inn millioner
Det ga stor oppstandelse da regjeringen, i sitt første reelle statsbudsjett, hevet momsfritaket på kjøp av varer fra utlandet til 350 kroner. Norske nettbutikker raste, og spådde konkurser. Hvordan gikk det, egentlig? Kilde: e24.no
Les mer
13.09.17
 

Konsumpris-indeksen

- oppdatert 11. september
Neste oppdatering. 10. oktober.
Les mer
13.09.17
 

Norsk e-handel

- setter rekord
16 prosent vekst på ett år og runder for første gang 100 milliarder kr i omsetning. Kilde: cw.no
Les mer
13.09.17
 

Seadrill

- søker konkurs-beskyttelse
Seadrill søker konkursbeskyttelse i USA. Riggselskapet sikrer fem år uten avdrag på lånene på 5,7 milliarder dollar. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
13.09.17
 

Høyere produksjons-vekst

Norges Banks regionale nettverk
Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten var noe høyere enn i perioden før. Kontaktene venter noe avtagende produksjonsvekst det neste halve året.
Les mer
12.09.17
 

Nordea venter kraftig økonomisk vekst

- i årene som kommer
Norsk økonomi er ventet å vokse raskere enn på flere år. Nordea Markets ser svært lyst på den nærmeste framtiden for norsk økonomi. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
06.09.17
 

Norske Finansielle Referanser

- med egne nettsider
Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) overtok 1. januar 2017 ansvaret for pengemarkedsrentene Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate).
Informasjon om Nibor-regelverket og om NoRe er nå tilgjengelig på referanserenter.no.
Les mer
06.09.17
 

Lavere fastrenter

- SSB
Fra juni til juli falt fastrenta på nye boliglån med 0,03 prosentpoeng til 2,47 prosent.
Renta på lån med flytende rente var tilnærmet uendret på 2,52 prosent. Utlånsmarginen har økt siden desember i fjor. Kilde: ssb.no
Les mer
05.09.17
 

Kinesisk forbud utløste nytt kraftig bitcoin-fall

Kinesiske myndigheter forbyr selskaper å hente penger gjennom å lansere ny kryptovaluta, såkalte Initial Coin Offering (ICO)
Lørdag kostet en bitcoin 4.991,66 dollar. Tirsdag morgen er prisen nede i 4.160,53 dollar hos CoinDesk.com. Andre kryptovalutaer som ethereum, ripple og litecoin har falt enda mer. Kilde: e24.no
Les mer
05.09.17
 

NHO-sjefen frykter globale skattesniker

- en av de store utfordringene innen den digitale økonomien er at «the winner takes it all»
NHO-direktør Kristin Skogen Lund frykter at digitale megaaktører som Facebook og Google vil spise en stadig større del av fremtiden vekst, uten å betale skatt. Kilde: msn.com
Les mer
05.09.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News