Credit News Nasjonale Nyheter

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Auka skatte-innbetalingar

- i første halvår
I første halvår 2017 blei det betalt inn 424 milliardar kroner i skatt i Noreg. Det er om lag 11 milliardar meir enn i den same perioden i fjor. Kilde: ssb.no
Les mer
19.07.17
 

Valutasjokk

- i sommerferien
Den norske kronen er rammet av heteslag.
Det er ingen tvil om at sydenferien svir ekstra godt i lommeboken i år. I den siste rapporten fra Dovre Forvaltning understreker investeringsdirektør Stig Myrseth at vår hjemlige valuta aldri har vært så svak mot euroen på denne tiden av året. Kilde: msn.com
Les mer
19.07.17
 

20 676 nye foretak

- i Foretaksregisteret første halvår
Det blei registrert 20 676 nye føretak i Føretaksregisteret første halvår i år, mot 18 460 i det same tidsrommet i fjor.
Totalbestanden i Føretaksregisteret har auka frå 480 680 i første halvdel av fjoråret til 494 514 i første halvdel i år. Kilde: brreg.no
Les mer
13.07.17
 

Bitcoin-minibank

- nå åpner Norges første bitcoin-minibank
Nederlenderen Vincent Olislagers (30) har tatt permisjon fra Finn for å satse på at nordmenns bitcoin-interesse øker. Kilde: msn.com
Les mer
05.07.17
 

SAS kredittrating

- opprettholdes
S&P Global tror flyselskapet vil dra sterk nytte av effektivitetsprogrammet på sikt. Kilde: hegnar.no
Les mer
04.07.17
 

Nordmenn vil sommerhandle for 105 milliarder

- anslag fra Virke
Hovedorganisasjonen Virke tror nordmenn vil unne seg litt ekstra i juli og august, og anslår at de kommer til å handle for 105 milliarder kroner. Kilde: msn.com
Les mer
03.07.17
 

Hva gjør du når estimatene sprekker?

Mange, sannsynligvis de fleste av oss er involvert i prosjekter med jevne mellomrom
Karakteristisk for prosjekter er mål og omfang. Det skal også gjennomføres i løpet av et bestemt tidsrom med den kapasiteten du har til disposisjon. Kilde: norstella.no
Les mer
03.07.17
 

Norges Bank

Valutatransaksjonar i juli 2017
Noregs Bank vil selje valuta på vegne av staten tilsvarande 850 millionar kroner kvar dag i juli 2017.
Les mer
03.07.17
 

DNB

Invitasjon – DNBs resultater for andre kvartal 2017
DNBs resultater for andre kvartal 2017 blir offentliggjort onsdag 12. juli 2017 kl. 07.30.
Les mer
03.07.17
 

Ny statlig garanti for eksportører

29. juni 2017 lanserte Næringsministeren Monica Mæland GIEKs nye långivergaranti for eksportrelaterte investeringer i Norge
Med på lansereringen var Norsk Industri som tidligere har forslått en slik ordning. Garantien skal bidra til omstilling og utvider GIEKs garantitilbud til flere næringer. Kilde: giek.no
Les mer
03.07.17
 

Hva kjennetegner en god selger?

Selgere må være egenmotiverte
En stor del av tiden jobber vi for oss selv, og det er helt og holdent opp til oss om vi skal lykkes eller ikke. Kilde: b2bsalg.no
Les mer
03.07.17
 

Stadig flere norske foretak kontrolleres fra utlandet

- et mer globalisert næringsliv
Stadig flere norske foretak kontrolleres fra utlandet, og nesten halvparten av disse foretakene har nordiske eiere. Imidlertid er det foretak med amerikanske eiere som bidrar mest til norsk verdiskaping. Kilde: ssb.no
Les mer
03.07.17
 

Kreditt-indikatoren K2

Oppdatert 30. juni 2017
Neste oppdatering 8. august 2017. Kilde: ssb.no
Les mer
03.07.17
 

Kreditt-indikatoren K3

Oppdatert 30. juni 2017
Neste oppdatering 8. august 2017. Kilde: ssb.no
Les mer
03.07.17
 
Foto: Iman Winkelman leder for Virke inkasso

Ny leder for Virke inkasso

Iman Winkelman har overtatt som konstituert leder av Virke inkasso
Virke inkasso er hoved- og arbeidsgiverorganisasjon for den norske inkassonæringen og organiserer majoriteten av norske inkassobyråer. Winkelman varsler økt innsats for å posisjonere inkassonæringen i møte med viktige prosesser av politisk og omdømmemessig karakter. Iman Winkelman (33) kommer fra stillingen som fagsjef i Hovedorganisasjonen Virke, og har tidligere vært ansatt i ulike stillinger innenfor politikk og kommunikasjon i ulike virksomheter. Av utdanning er Iman siviløkonom med fordypning i økonomisk styring og prosjektledelse.
VARSLER LØFT - Winkelman er opptatt av å posisjonere inkassonæringen i møte med viktige prosesser av politisk og omdømmemessig karakter. Spesielt er Iman opptatt av å få frem inkassobransjens viktige rolle når det gjelder å sørge for et velfungerende næringsliv der bedriftene gis trygghet for at de mottar oppgjør ved salg av varer og tjenester. Som siviløkonom kjenner Iman godt til utfordringene som er knyttet til stram likviditet, og mener det er avgjørende at man har tilgang på en velfungerende inkassonæring som sørger for at de som anskaffer varer og tjenester, gjør opp for seg innen fastsatt tid. Iman er også opptatt av at inkassobyråene spiller en stadig viktigere rolle i mange virksomheters kundereise, og at dette bidrar til å utvikle en stadig mer profesjonalisert inkassonæring som medvirker til å skape merverdi for næringslivet gjennom service og kompetanse om betalingsoppfølgning. I neste omgang vil dette også medvirke til at inkassobyråene forsterker virksomhetens konkurransekraft gjennom økt kundelojalitet sammenlignet med om dette hadde blitt fulgt opp i egenregi av virksomheter uten den kompetansen som inkassobyråene sitter på.
POLITISKE PROSESSER - Iman har selv bakgrunn fra politikk, og har vært både ansatt og tillitsvalgt i Unge Høyre og Høyre. Nå er han opptatt av å bidra til utvidet innsikt om inkassobransjen blant våre fremste folkevalgte. Dette som utgangspunkt for å oppnå endringer i viktige rammebetingelser som står i veien for å beholde og forsterke gode og robuste selskaper innen næringen. Iman tror nøkkelen til utvidet forståelse om inkassobyråenes nærings- og samfunnsbidrag går gjennom dialog der man hjelper politikerne til å lykkes med det tverrpolitiske ønsket om høy verdiskaping og full sysselsetting i Norge. Han ser også frem til å kunne ta politikere med på besøk til alle de flotte medlemmene av Virke inkasso for å avlive mytene enkelte fortsatt måtte ha om bransjen.
LYTTE OG LÆRE - Iman er opptatt av å være tilgjengelig for medlemmene, og ser frem til å lære inkassobransjen bedre å kjenne. Han har allerede rukket å besøke enkelte aktører i bransjen, men vil fremover prioritere å lytte og lære til alle de gode historiene om hvordan inkassonæringen hjelper norsk næringsliv. Det er også gjennom denne typen dialog og samarbeid man ofte identifiserer de relevante problemstillingene en bransjeforening som Virke inkasso må ta tak i. I Virke har Iman også jobbet tett med blant annet regnskapsbransjen, og han representerer også Hovedorganisasjonen Virke i det regjeringsoppnevnte revisorlov og regnskapsførerlovutvalget. Arbeidet knyttet til dette vil være nyttig også for å bistå inkassobransjen på en god måte.
FRITIDEN - Ved siden av jobb, befinner Iman seg midt i en travel tilværelse som småbarnsfar til to barn på 6 og 3 år. Mange stusser på hans navn, og her kan vi avsløre at Iman er født i Nord-Norge, men har nederlandske foreldre. Etter 19 år på Fauske flyttet Iman til Oslo, men er nå bosatt på Lørenskog like utenfor hovedstadens grenser.
28.06.17
 

Tvangs-avviklinger

- voldsom økning i antall tvangsavviklinger i mai
Antall tvangsavviklinger tidoblet seg i mai i år sammenlignet med året før. Økningen forklares med endringer i regnskapsreglene. Kilde: abcnyheter.no
Les mer
28.06.17
 

Opplyste boligkjøpere vil gi færre tvister

Vesentlig informasjon i annonsene kan føre til mindre misnøye i bolighandelen, skriver fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad
Forbrukerrådet lanserte i mars en rapport om forsikringsordningene i bolighandelen hvor de blant annet viste til at konfliktnivået i bolighandelen øker. Interesseorganisasjonen ga samtidig forsikringsordningene i bolighandelen hard medfart. Kilde: forbrukerombudet.no
Les mer
23.06.17
 

Sørtrønderne har sterkest utlånsvekst

Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 7,0 prosent i 2016 til 2 473 milliarder kroner
Utlånsveksten var sterkest til lønnstakere i Sør-Trøndelag med 9,7 prosent. Kilde: ssb.no
Les mer
23.06.17
 

10 billioner i fordringer

Ved utgangen av 1. kvartal 2017 er statsforvaltningens fordringer beregnet til 10 400 milliarder
Det er første gang statens finansielle eiendeler overstiger 10 billioner. Kilde: ssb.no
Les mer
23.06.17
 

Styringsrenten

Norges Bank holder styringsrenten fast på 0,5 prosent
Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, og vurderer utsiktene og risikobildet slik at styringsrenten vil bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Beslutningen var enstemmig.
Les mer
23.06.17
 
   
 
Abonnementspriser – Credit News
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Nyhetsbrev fra Credit News